Лёля Багдановіч

Багдановіч Лёля Уладзіміраўна нарадзілася 2 студзеня 1949 года ў пасёлку “Градзянка” Асіповічскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыла Маладзечанскі палітэхнікум. З’яўлялася старшынёю Барысаўскага літаратурнага аб’яднання “Натхненне” (2012 – 2017). З 2002 года – член клуба самадзйных паэтаў і кампазітараў “Жывіца” (Мінск). З 2006 года – член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Піша на рускай і беларускай мовах. Друкаецца ў мясцовых і рэспубліканскіх газетах і часопісах: “ЛІМ”, “Вожык”, “Зорька”, “Вясёлка”, “Сельская газета”, “Гаспадыня”, “Полымя”, “Нёман”, “Алеся” і іншых. Аўтар зборнікаў вершаў “Зорны кошык” (2013) і “Вясёлкавы масток” (2015). Суаўтар шматлікіх калектыўных зборнікаў: “Вясёлка-50” (2007), “Вясёлка-55” (2012), “І зоркі над Бярэзінай ракой” (2008), “Званы памяці” (2009), “Беларускі ручнік” (2013), “Веснавое шкельца” (2015), “Ад калыханкі да забаўлянкі” (2018) і іншых. Лаурэат Мінскай абласной прэміі ў намінацыі “Дзіцячая і юнацкая літаратура” (2017).