Запісы катэгорыі: Актуальна

Агляд літаратурных часопісаў

Пісьменнікі — людзі незвычайныя. Гэта ўсім вядома. Нездарма пра іх увесьчасна кажуць: не ад гэтага свету, галава ў мроях… Творчы чалавек сваім талентам асуджаны заўсёды, кожную хвіліну жыць на два сюжэты: рэальная біяграфія, якая адлюстроўваецца ў фактах, і паэтычная сапраўднасць, якая знаходзіць выяўленне ў творах. Другі сюжэт для самога пісьменніка не менш рэальны за першы. І калі за развіццём біяграфіі часта прыглядваюць блізкія людзі і анёлы, то ў мастацкай творчасці — неаспрэчны і ўсёўладны гаспадар адзін. Творца.

Зацверджаны склад журы “Нацыянальнай літаратурнай прэміі”

Пратаколам пасяджэння арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні Рэспубліканскага конкурсу “Нацыянальная літаратурная прэмія” ад 18 мая 2018 года, створанага загадам Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь № 153, зацверджаны склады журы Рэспубліканскага конкурсу “Нацыянальная літаратурная прэмія” і экспертнай камісіі па адбору твораў на суісканне прэміі Рэспубліканскага конкурсу “Нацыянальная літаратурная прэмія”.

Как сделать электронную публикацию литературного произведения и для чего она нужна

Лет пять назад многим казалось, что электронные книжки-читалки с доступом в интернет вскорости вытеснят традиционную литературу на бумаге. Я тоже к этому склонялся, тем более уже лет десять читаю преимущественно с ноутбука или электронного ридера. Но бумажная книга проявила живучесть и уступает позиции медленно. Всё равно – уступает. Общий тренд 2010-х годов свидетельствует, что в большинстве стран рост электронного сегмента опережает бумажную литературу.

В Беларуси наблюдается нетипичная картина. Печать художественной литературы падает два года подряд, на треть в 2016 году по сравнению с 2015 годом и примерно на 11% в 2017 году, если брать по совокупному тиражу книг и брошюр. В Украине заметен рост в бумажной нише за счёт замещения отечественным продуктом российского импорта. У россиян, несмотря на потерю украинского рынка, публикуются стабильные цифры по бумажным книгам, отмечен рост в электронике. В Республике Беларусь я не нашёл динамики электронного сегмента. Возможно, он статистически не учитывается, слишком мал, да и вообще электронная книга многими до сих пор воспринимается «второсортной» и несерьёзной.

Как издать свою книгу в России?

Уважаемые коллеги-писатели!

Наверно, одна из самых частых жалоб, поступающих в Союз писателей Беларуси, касается трудности (или невозможности) опубликовать свои произведения в «Мастацкай лiтаратуре», «Звязде» и других государственных издательствах. Из-за финансовых проблем приторможен выпуск «Библиотечки Союза писателей Беларуси» в частных издательствах.

Наш Союз не имеет собственного издательства, как и средств на оплату выпуска произведений на стороне. К слову, аналогичная ситуация в других крупных объединениях. Например, Союз писателей России, хоть и располагает издательством «Российский писатель», так же бессилен помочь своим членам, оно работает на чисто коммерческих началах – печатает книги клиентов за их счёт.

“Маладосць”-летняя: мяняем партфель на сакваяж

Ліпень — час падарожжаў. З гэтай прычыны часопіс маладых літаратараў “Маладосць” часова мяняе рэдакцыйны партфель на дарожную сумку, у якую збірае з усёй Беларусі (і нават па ўсім даступным замежжы) усё тое, што хоць нейкім чынам (хоць нават і ўскосна) адпавядае тэмам дарог і вандровак. Прымаем на адрасы нашых рэдактараў да 20 мая з мэтай надрукаваць у ліпеньскім нумары (у выпадку добрай якасці, канечне) наступныя б(д)рукаванкі:

Агляд літаратурных часопісаў

Звычайна на падсуманне жыццёвага досведу натхняе позняя восень. Чалавек назірае, як няўхільна імкнецца да завяршэння кругабег года, і міжвольна пачынае разважаць пра свой зямны плён. Як, зрэшты, і ў літаратуры восень — традыцыйная метафара сталасці.

Аднак бывае і наадварот: азірацца назад ды збіраць у гарманічны суладны букет стракатасць пройдзеных шляхоў натхняе вясна. «Вясна, вясна! Не для мяне ты!» — услед за класікам сцвярджаюць сталыя творцы. А моладзь у гэты ж самы час натхняецца першымі сапраўднымі промнямі сонца, цешыцца пяшчотай цёплага ветру і адкрывае свае думкі і памкненні насустрач светлай будучыні. Вось і ў літаратуры вясна — традыцыйная метафара маладосці і росквіту.

Менавіта такімі кантрастамі адпаведнасці / неадпаведнасці зместу метафары звыкламу ўспрыманню і вызначаюцца сакавіцкія часопісы.

Агляд літаратурных часопісаў

Часам чалавек пакутуе ад адзіноты, шукае шляхі, што выведуць яго ў стракаты свет людскіх стасункаў, вялікіх спраў і дробных здзяйсненняў. Часам — наадварот: замыкаецца ў вузкім пакойчыку ўнутранага свету, дзе ўсё неабходнае заўсёды пад рукой, а большага і не трэба. І калі чалавек выходзіць «на шырокі прастор», і калі хаваецца пад коўдрай уласных ілюзій і фобій, ён аднолькава мала можа ведаць пра наваколле, бо сучаснасць не ў вонкавых аздобах, а найперш у ладзе мыслення. І гэта як мага лепей ілюструецца мастацкай прозай, змешчанай у лютаўскіх часопісах.

Запрашаем: МІЖНАРОДНЫ ФОРУМ ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСКАЙ КАЗКІ

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

МІЖНАРОДНЫ ФОРУМ ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСКАЙ КАЗКІ

17–19 мая 2018 г.

Казачны эпас – найбуйнейшы здабытак беларускай нацыянальнай культуры, які і сёння захоўвае сваё эстэтычнае, пазнавальнае і выхаваўчае значэнне. Беларускія казкі, будучы трывала ўбудаванымі ў сусветную казкавую скарбніцу, характарызуюцца шэрагам асаблівасцяў на розных узроўнях – сюжэтна-вобразным, матыўным, а таксама вылучаюцца мовай, якая тут набывае асаблівы каларыт, чысціню і выразнасць. Развіццё пісьмовай беларускай культуры натуральна прывяло да ўзнікнення і пашырэння аўтарскіх казак. Традыцыі казачнай літаратуры ў жыцці беларускага народа вельмі моцныя і трывалыя. Гэта адзін са складнікаў нацыятварэння беларусаў. І ўсё ж сучасныя цывілізацыйныя працэсы адсоўваюць казку на перыферыю прыгожага пісьменства. Таму ёсць патрэба акцэнтаваць важнасць мастацтва казкі для грамадства ў цэлым і асобы ў прыватнасці.