Творчы праект Марыі КОБЕЦ: «Паэты планеты супраць вайны»

Шаноўныя  сябры! 

У час, калі ў свеце паўсюдна доўжацца ўзброенныя супрацьстаянні паміж краінамі і нацыямі, калі ў выніку ваенных канфліктаў па-ранейшаму гінуць жанчыны, дзеці і старыя, слова пісьменніка з’яўляецца якраз той зброяй, якая ў пэўнай ступені можа супрацьстаяць гэтым негатыўным з’явам. Жаданне кінуць кліч усёй планеце спарадзіла ідэю стварыць Сусветную гуманітарную акцыю “Паэты планеты супраць вайны”. Гэтая важкая справа – свайго роду заклік да цывілізаванага дыялогу паміж людзьмі розных рас і веравызнанняў, гэта яшчэ адна маленькая спроба праз слова “жывое” паэтычнае абудзіць насельнікаў планеты, спыніць жорсткасць, забойствы і ўзброенныя канфлікты. На пляцоўцы Сусветнай паэтычнай акцыі ў справе гуманнасці ў перакладзе на беларускую мову і  ў арыгінальным напісанні будуць гучаць вершы паэтаў з Азербайджана, Албаніі, Арменіі, Бангладэш, Босніі і Герцагавіны, В’етнама, Венгрыі, Грэцыі, Індыі, Італіі, Іспаніі, Кеніі, Кіпра, Кітая, Кіргізіі, Македоніі, Малайзіі, Малдовы, Марока, Мексікі, Нігерыі, Пакістана, Партугаліі, Польшчы, Расіі, Сербіі, Славакіі, Славеніі, Тайвані, Турцыі, Украіны, Чарнагорыі, Чылі і інш.
Галасы паэтаў-сучаснікаў ва ўнісон сальюцца ў адной глабальнай гуманітарнай справе, каб гучна заявіць:
“ПАЭТЫ ПЛАНЕТЫ СУПРАЦЬ ВАЙНЫ!”

                                                       Dear friends! 

At a time when the world throughout last armed confrontation between the two countries and nations as a result of military conflict is still killing women, children and the elderly, according to the writer there is just one weapon, which can to some extent counteract these negative phenomenon. The desire to throw cry the whole planet has given rise to the idea of creating the World humanitarian action «Poets of the world against the war.» This weighty matter — a kind of appeal to the civilized dialogue between people of different races and religions, is another small attempt because of the word «live» poetry to awaken the inhabitants of the planet, to stop the violence, killings and armed conflicts. At the site of the World shares poetic in humanity translated into the Belarusian language in the original writing together will sound poems of poets from Azerbaijan, Albania, Armenia, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Vietnam, Greece, Hungary, India, Italy, Spain, Kenya, Cyprus, China, Kyrgyzstan, Macedonia, Malaysia, Moldova, Morocco, Mexico, Nigeria, Pakistan, Portugal, Poland, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Taiwan, Turkey, Ukraine, Montenegro, Chile, and others.

The voices of contemporary poets in union will merge into a single global humanitarian case to say loudly:

 «POETS OF THE PLANET AGAINS THE WAR!»