Г. Нупрэйчык. Загадкі

* * *

Загадаю вам загадку:

Хто нясе на спінцы хатку,

Мае тоненькія рожкі,

Клейкі след ад брушка-ножкі? (Слімак)

* * *

У падземных норках ходзіць,

На падворку ўзгоркі робіць.

Перарыты агарод –

Завітаў у госці … (крот).

* * *

Не баіцца ён нікога –

На спіне іголак многа.

На сцяжынцы – тупат ножак.

Па грыбы сабраўся… (вожык).

* * *

То з хваінкай, то з галінкай

Да сяброў бяжыць хутчэй.

Лапкі ўвішныя і спінка.

Любіць працу… (муравей).

* * *

На крыльцах чырвоненькіх –

Чорныя кропкі.

Без рожак галоўка

У божай… (кароўкі).

* * *

Робіць белай ён зіму,

Коўдрай сцелецца ў мароз.

А вясна нясе яму

Ручайкі і лужы слёз. (Снег).

* * *

З-пад снегу ляснога да сонца імкнуцца.

Блакітныя вочкі пяшчотна смяюцца.

І дыхаюць свежасцю, свецяцца ўзлескі –

Вясну маладую вітаюць… (пралескі).

* * *

Суніцы, чарніцы рассыпаў

І кветкі духмяныя ліпаў.

Купацца на рэчку паклікаў

Гарэзлівы сонечны… (ліпень).

* * *

Мяч аранжавы ляжыць

Паміж градкаў, на мяжы,

Ды не ўмееён скакаць –

Тоўсты, цяжкі – не падняць.

Быў зярняткам гэты груз –

Спеў да восені… (гарбуз).

* * *

Вёдры, кошыкі, мяшкі –

Бульба, морква, буракі.

Шмат у восені турбот –

Выбірае…  (агарод).

* * *

Увіхаюцца, шчыруюць,

Дом сям’ёй усёй будуюць.

То хваінкі, то галінкі

Грузяць хуценька на спінкі.

Бег імклівы, груз не цяжкі.

Працавітыя … (мурашкі).

* * *

Кветкай на дрэўцы яна любавалася,

У падарунак нектар прыняла.

Доўга ляцела і дома ўвіхалася –

Ліпавы мёд гатавала… (пчала).

* * *

За лапкамі нітачка ў’ецца.

Няма ні клубочка, ні рук,

А сетачка-хатка пляцецца –

Жыллё сабе ладзіць… (павук).

* * *

Без вады ён вымывае

Лапкі, спінку і жывоцік.

На мышэй не паглядае –

Любіць “Whiskas” есці… (коцік).

* * *

Узімку на снезе зусім непрыкметны,

На шэрым пяску будзе шэрым улетку.

Ён футрачка колер старанна мяняе –

Баіцца ваўка і ад ліскі ўцякае. (Заяц).