Для ўступлення

ПАЛАЖЭННЕ

АБ ПРЫЁМНАЙ КАМІСІІ І ПАРАДКУ ПРЫЁМУ Ў ЧЛЕНЫ САЮЗА ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ

 

I. Агульныя палажэнні

1. Прыёмная камісія Саюза пісьменнікаў Беларусі ― рабочы орган СПБ, які займаецца пытаннямі папаўнення творчых кадраў і фарміравання літаратурнай змены. Фарміруецца Прэзідыумам і працуе непасрэдна пад яго кіраўніцтвам.

Задача Прыёмнай камісіі ― засведчыць літаратурную кваліфікацыю літаратара і вынесці вердыкт аб прыёме ці матываванай адмове ў прыёме ў члены Саюза пісьменнікаў Беларусі. Для гэтага яна знаёміцца з творчасцю кандыдата, а таксама з усёй дакументацыяй яго прыёмнай справы. Аддаючы прыярытэт мастацкай, маральнай ацэнцы твораў, грамадзянскай, патрыятычнай сталасці, таленту пісьменніка, камісія пры гэтым выносіць свае рашэнні з улікам і колькасных паказчыкаў: колькасці апублікаваных работ і аб’ёму твораў, якія дазваляюць меркаваць аб прафесійным пісьменніцкім майстэрстве кандыдата, яго творчай сталасці.

2. Колькасны склад Прыёмнай камісіі ― 7 чалавек. Прыёмная камісія абірае са свайго складу аднаго намесніка старшыні.

3. Кворум пасяджэння Прыёмнай камісіі для разгляду спраў складае не меней 1/2 спісачнага складу. Рэкамендаваным да прыёму ў члены СП лічыцца кандыдат, які набраў больш за палову галасоў (ад прысутных членаў камісіі), пададзеных за яго ў выніку галасавання.     

4. Аспрэчыць адмоўнае рашэнне камісіі ў Прэзідыуме праўлення могуць як абласныя, Мінская гарадская арганізацыі, так і рэкамендавальнікі, падаўшы апеляцыю з матывіроўкай. Апеляцыя разглядаецца на працягу двух месяцаў з дня яе атрымання.

6. Пасяджэнні Прыёмнай камісіі склікаюцца да 6 разоў на год. Дні пасяджэнняў вызначаюцца членамі Прыёмнай камісіі.

7. Пасяджэнні камісіі з’яўляюцца, як правіла, закрытымі, з правам прысутнасці на іх членаў Прэзідыума, кантрольна-рэвізійнай камісіі, рэкамендавальнікаў, кіраўнікоў абласных і Мінскай гарадской пісьменніцкіх арганізацый.

8. Адбор спраў для абмеркавання на Прыёмнай камісіі праводзіцца ў парадку чарговасці іх паступлення і з улікам прапарцыянальнага прадстаўніцтва асноўных літаратурных жанраў, а таксама з улікам геаграфіі.

9. У мэтах усебаковай аб’ектыўнай ацэнкі творчасці кандыдатаў іх творы рэцэнзуюцца адным з членаў камісіі або вядомым літаратарам.

Калі падчас пасяджэння выступленні дакладчыкаў і дыскусія не ўнеслі яснасці па кандыдатуры, якая абмяркоўваецца, для большасці яе членаў, старшыня мае права не праводзіць галасаванне, а адкласці справу да новага абмеркавання з разглядам іншых членаў камісіі.

10. У выпадку, калі член камісіі сістэматычна, без важкіх прычын, не наведвае пасяджэнні, яго дзейнасць у камісіі можа быць спынена.

 

II. Прыём у члены Саюза пісьменнікаў Беларусі

1. Пры прыёме ў Саюз пісьменнікаў Беларусі абавязковы разгляд кандыдатуры на Савеце абласной ці Мінскай гарадской пісьменніцкіх арганізацый. 

Галасаванне ў Саветах абласных і Мінскай гарадской арганізацый тайнае. Кандыдатура лічыцца зацверджанай, калі за яе прагаласавала больш за палову складу членаў Савета абласной ці Мінскай гарадской арганізацый. Дакументы накіроўваюцца для далейшага разгляду ў жанравых секцыях і пасля ў Прыёмнай камісіі.  Прэзідыум Саюза пісьменнікаў Беларусі адкрытым галасаваннем прымае канчатковае рашэнне па кандыдатуры.

2. Дагаласаванне на ўсіх этапах забараняецца. Калі член Савета па важкай прычыне не можа прысутнічаць на пасяджэнні, ён павінен пісьмова паведаміць старшыні Савета аб сваім меркаванні па кандыдатуры. Меркаванне адсутнага павінна быць даведзена прысутным членам Савета перад галасаваннем.

3. Рашэнні па прыёме разглядаюцца як дакументы справаздачнасці і пазначаюцца наступнымі пратакольнымі формамі: “рэкамендаваць”, “адхіліць”, а таксама “накіраваць на паўторны разгляд” ці “адкласці да новых твораў” і афармляюцца адпаведнымі пратаколамі.

4. Неабходнымі ўмовамі прыёму ў Саюз пісьменнікаў лічыць:

а) для празаікаў і паэтаў ― наяўнасць выдадзеных кніг. Тры публікацыі ў літаратурна-мастацкіх часопісах Беларусі (“Полымя”, “Нёман”, “Маладосць”, “Новая Немига литературная”) паэм, паэтычных цыклаў, мастацкіх крытычных аглядаў, апавяданняў, аповесцей і раманаў могуць быць прыроўнены да асобнага выдання. Славесныя тэксты для песень і для вакальных музычна-драматычных твораў ― оперы, аперэты, араторыі, ― калі не з’яўляюцца самастойнымі мастацкімі творамі, не даюць іх аўтарам права на прыём у Саюз пісьменнікаў;

б) для драматургаў і кінадраматургаў ― наяўнасць п’ес, пастаўленых у прафесійных тэатрах, і сцэнарыяў, якія маюць самастойнае літаратурнае значэнне, выкарыстаных пры стварэнні фільма, які выйшаў у пракат ці дэманстраваўся па тэлебачанні, а таксама апублікаваных у друку;

у) для нарысістаў і дакументалістаў ― наяўнасць кніг (у некаторых выпадках не менш за тры буйныя публікацыі ў часопісах і калектыўных зборніках), якія адпавядаюць патрабаванням, прад’яўленым да мастацкай публіцыстыкі, дзе прысутнічаюць вобразна-эмацыянальныя пачатак, мастацка-публіцыстычныя абагульненні, аналітычны падыход да даследавання чалавечых характараў, жыццёвых з’яў;

г) для крытыкаў і літаратуразнаўцаў ― наяўнасць выдадзеных кніг. Тры публікацыі ў літаратурна-мастацкіх часопісах (“Полымя”, “Нёман”, “Маладосць”, “Новая Немига литературная”), навуковым і метадычным часопісе “Роднае слова”, якія сведчаць пра самастойнасць літаратурна-крытычнай пазіцыі аўтара і яго сур’ёзны ўнёсак ў асвятленне і распрацоўку праблем літаратуры, могуць быць прыроўнены да асобнага выдання;

д) для перакладчыкаў мастацкай літаратуры пытанне аб прыёме ў Саюз пісьменнікаў Беларусі вырашаецца ў кожным выпадку асобна ў адпаведнасці з патрабаваннямі пры прыёме па жанрах;

е) для прадстаўнікоў усіх жанраў акрамя выдадзеных кніг абавязкова наяўнасць публікацый у беларускіх літаратурна-мастацкіх выданнях: газета “Літаратура і мастацтва”, часопісы “Полымя”, “Нёман”, “Маладосць”, “Роднае слова”, “Новая Немига литературная”, а таксама часопісах, заснавальнікамі якіх з’яўляецца Саюз пісьменнікаў Расіі ці якія выходзяць у статусе “Пры садзейнічанні СП Расіі”;

ж) не разглядаюцца кнігі, надрукаваныя тыражом да 100 асобнікаў або выдадзеныя ў:

– прыватных друкарнях, якія не маюць ліцэнзіі на выдавецкую дзейнасць;

– капіравальных цэнтрах;

– электронных выданнях.

 

III. Парадак праходжання і разгляду прыёмных спраў

1. Умовай прыёму заявы ад кандыдата з’яўляецца яго знаёмства і згода са Статутам Саюза пісьменнікаў Беларусі, а таксама з Палажэннем аб Прыёмнай камісіі і парадку прыёму ў члены Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Кандыдат падае ў абласное ці Мінскае гарадское аддзяленне СПБ наступныя дакументы і матэрыялы[1]:

а) заява аб прыёме (ад рукі);

б) ксеракопія пашпарта (стар.25, 30-33) ― 2 экз.;

в) аўтабіяграфія ― 2 экз.

г) запоўнены асабісты лісток па ўліку кадраў ― 2 экз  (форма прыкладаецца).

д) фатаграфіі памерам 3Х4 ― 4 шт.

е) выдадзеныя кнігі, апублікаваныя літаратурныя творы ў 2-х экз. і бібліяграфічны спіс усіх надрукаваных работ з указаннем часу публікацыі;

ж) водгукі прэсы і іншыя матэрыялы, якія сведчаць пра грамадскае прызнанне творчасці кандыдата ў Саюз пісьменнікаў;

з) рэкамендацыі[2] двух членаў Саюза пісьменнікаў, якія асабіста ведаюць кандыдата і яго творчасць. Рэкамендацыі павінны апроч грамадскай характарыстыкі кандыдата (грамадзянская, патрыятычная сталасць) утрымліваць кароткі, але аргументаваны аналіз яго творчасці;

і) квіток на падпіску на газету “Літаратура і мастацтва” або адзін з часопісаў: “Полымя”, “Нёман”, “Маладосць”, “Роднае слова”, “Новая Немига литературная”.

к) у асобных выпадках можа быць запатрабавана характарыстыка з месца працы, а таксама звесткі з адзінага дзяржаўнага банка аб правапарушэннях.

2. Рэкамендацыі могуць даваць літаратары са стажам знаходжання ў Саюзе пісьменнікаў не менш трох гадоў.

3. Члены Прыёмнай камісіі і старшыні абласных і Мінскай гарадской арганізацый ад дачы рэкамендацый устрымліваюцца.

4. У выпадку станоўчага рашэння абласной ці Мінскай гарадской пісьменніцкай арганізацыі аб прыёме кандыдата ў члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, кіраўнік падае ў Прыёмную камісію наступныя дакументы:

а) заява аб прыёме (ад рукі);

б) ксеракопія пашпарта (стар.25, 30-33) ― 1 экз.;

в) аўтабіяграфія ― 1 экз.

г) запоўнены асабісты лісток па ўліку кадраў ― 1 экз (форма прыкладаецца).

д) фатаграфіі памерам 3Х4 ― 2 шт.

е) выдадзеныя кнігі, апублікаваныя літаратурныя творы ў 2-х экз. і бібліяграфічны спіс усіх надрукаваных работ з указаннем часу публікацыі;

ж) водгукі прэсы і іншыя матэрыялы, якія сведчаць пра грамадскае прызнанне творчасці кандыдата ў Саюз пісьменнікаў;

з) рэкамендацыі двух членаў Саюза пісьменнікаў, якія асабіста ведаюць кандыдата і яго творчасць. Рэкамендацыі павінны апроч грамадскай характарыстыкі кандыдата (грамадзянская, патрыятычная сталасць) утрымліваць кароткі, але аргументаваны аналіз яго творчасці;

і) квіток на падпіску на газету “Літаратура і мастацтва” або адзін з часопісаў: “Полымя”, “Нёман”, “Маладосць”, “Роднае слова”, “Новая Немига литературная”.

к) выпіска з пратакола пасяджэння Савета абласной ці Мінскай гарадской пісьменніцкай арганізацыі;

л) суправаджальны ліст кіраўніка абласнога ці Мінскага гарадскога аддзялення пісьменніцкай арганізацыі (з пералікам прадстаўленых дакументаў).

5. Пытанне аб прыёме ў Саюз пісьменнікаў Беларусі літаратараў, якія з’яўляюцца членамі Саюзаў пісьменнікаў іншых дзяржаў, а таксама ў выпадку пераходу з іншых пісьменніцкіх арганізацый вырашаецца Прэзідыумам у асобным парадку.

6. Пры выяўленні плагіяту ў прадстаўленых для ўступлення ў Саюз пісьменнікаў Беларусі творах, грамадская арганізацыя мае права хадайнічаць аб узбуджэнні крымінальнай справы.

7. Пасля прыёму кандыдата ў грамадскае аб’яднанне “Саюз пісьменнікаў Беларусі” прыёмная камісія перадае яго дакументы і матэрыялы ў аддзел кадраў для рэгістрацыі, афармлення асабістай справы і яе далейшага захоўвання.

Аддзел кадраў выпісвае членскі білет, які ўручаецца ва ўрачыстай абстаноўцы Старшынёй і (ці) Ганаровым старшынёй ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”. Адначасова з членскім білетам уручаецца значок члена Саюза пісьменнікаў Беларусі.

 

IV. Апеляцыі

1. Парадак праходжання і разгляду заяў на перагляд адхіленых прыёмных спраў ажыццяўляецца па рашэнні абласной ці Мінскай гарадской пісьменніцкай арганізацыі.

2. Прынятая апеляцыя (разам з прыёмнай справай, выпіскай з пратакола пасяджэння камісіі) паступае ў Прэзідыум. Азнаёміўшыся з апеляцыяй і прыёмнай справай, Прэзідыум на сваім рабочым пасяджэнні можа прыняць рашэнне аб прыёме у члены Саюза пісьменнікаў Беларусі або вярнуць справу ў Прыёмную камісію для паўторнага разгляду.

3. Літаратар, не зацверджаны Прыёмнай камісіяй у якасці прафесійнага пісьменніка, мае права пасля выхаду новай кнігі падаць паўторную заяву ў абласныя ці Мінскую гарадскую пісьменніцкія арганізацыі аб прыёме ў Саюз пісьменнікаў Беларусі.

 

 

                                                         Дадатак 1

                            Патрабаванні да афармлення дакументаў

 

1. Заява павінна быць напісана па наступнай форме (узор):

 

                                                                  Старшыні грамадскага аб’яднання

                                                                  “Саюз пісьменнікаў Беларусі”

                                                                  Карлюкевічу Аляксандру Мікалаевічу

                                                                  Іванова Івана Іванавіча,

                                                                  які пражывае па адрасе:

                                                                  г. Мінск, вул. Нікіціна, д.7, кв.19,

                                                                  тэл. 222-22-22, маб. 33 333-33-33

                                              

                                               Заява

         Прашу прыняць мяне ў члены грамадскага аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі”.

         Са статутам азнаёмлены, прызнаю, абавязваюся выконваць.

        

         29 лютага 2022 г.                                                                  Подпіс

 

2. Усе лісты ў папцы завяраюцца подпісам і нумаруюцца.

3. Кожны дакумент змяшчаецца ў файл-укладыш.

4. Файлы-ўкладышы замацоўваюцца ў папцы- скорасшывальніку;

5. На папцы павінна быць пазначана наступная інфармацыя:

         А. грамадскае аб’яднанне “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, аддзяленне; 

         Б. прозвішча, імя, імя па бацьку кандыдата ў “Саюз пісьменнікаў Беларусі”;

         В. асабістая справа №.

6. Кнігі павінны быць надзейна замацаваны ў папцы.

7. Дакументы, аформленыя не па дадзеных патрабаваннях, вяртаюцца.

8. Абласныя і Мінскае гарадское аддзяленні нясуць адказнасць за правільнае афармленне дакументаў аб прыёме, а Прыёмная камісія строга сочыць за выкананнем патрабаванняў.

 

Скачать оригинал

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

Дакументы прадстаўляюцца ў папцы з завязкамі.
 

Дакументы неабходна прадставіць у адно з аддзяленняў ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”. Кантакты размешчаны на сайце арганізацыі: http://www.oo-spb.by/index.php?id=10

Пытанні па прадстаўленні дакументаў у Мінскае абласное аддзяленне СПБ можна задаць па тэлефоне 8 (017) 3470860.

П

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ И ПОРЯДКЕ ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ

 

I. Общие положения

1. Приёмная комиссия Союза писателей Беларуси — рабочий орган СПБ, занимающийся вопросами пополнения творческих кадров и формирования литературной смены. Формируется Президиумом и работает непосредственно под его руководством.

Задача Приёмной комиссии — удостоверить литературную квалификацию литератора и вынести вердикт о приеме или мотивированном отказе в приеме в члены Союза писателей Беларуси. Для этого она знакомится с творчеством кандидата, а также со всей документацией его приёмного дела. Отдавая приоритет художественной, нравственной оценке произведений, гражданской, патриотической зрелости, таланту писателя, комиссия при этом выносит свои решения с учётом и количественных показателей: числа опубликованных работ и объёма произведений, позволяющих судить о профессиональном писательском мастерстве кандидата, его творческой зрелости.

2. Количественный состав Приёмной комиссии – 7 человек. Приёмная комиссия избирает из своего состава одного заместителя председателя.

3. Кворум заседания Приёмной комиссии для рассмотрения дел составляет не менее 1/2 списочного состава. Рекомендуемым к приёму в члены СП считается набравший более половины голосов (от присутствующих членов комиссии), поданных за кандидата в результате голосования.

4. Обжаловать отрицательное решение комиссии в Президиуме правления может как областная, Минская городская организация, так и рекомендатели, предоставив апелляцию с мотивировкой. Апелляция рассматривается в течение двух месяцев со дня ее получения.

6. Заседания Приёмной комиссии созываются до 6 раз в год. Дни заседаний устанавливаются членами Приёмной комиссии.

7. Заседания комиссии являются, как правило, закрытыми, с правом присутствия на них членов Президиума, контрольно-ревизионной комиссии, рекомендующих, руководителей областных и Минской городской писательских организаций.

8. Отбор дел для обсуждения на Приёмной комиссии производится в порядке очерёдности их поступления и с учётом пропорционального представительства основных литературных жанров, а также с учётом географии.

9. В целях всесторонней объективной оценки творчества кандидатов, их произведения рецензируются одим из членов комиссии или известным литератором.

Если в ходе заседания выступления докладчиков и дискуссия не внесли ясности по обсуждаемой кандидатуре для большинства ее членов, председательствующий имеет право не проводить голосование, а отложить дело до нового обсуждения с рассмотрением других членов комиссии.

10. В случае, если член комиссии систематически, без уважительных причин, не посещает заседания, его деятельность в комиссии может быть прекращена.

 

 II. Прием в члены Союза писателей Беларуси

1. При приёме в Союз писателей Беларуси обязательно рассмотрение кандидатуры на Совете областных или Минской городской писательских организаций.

Голосование в Совете областных и Минской городской организаций тайное. Кандидатура считается утвержденной, если за нее проголосовало более половины состава членов Совета областной или Минской городской организаций. Документы отправляются для дальнейшего рассмотрения в жанровых секциях и далее в Приемной комиссии.  Президиум Союза писателей Беларуси открытым голосованием принимает окончательное решение по кандидатуре.

2. Доголосование на всех этапах запрещается. Если член Совета по уважительной причине не может присутствовать на заседании, он должен уведомить председателя Совета о своём мнении по кандидатуре. Мнение отсутствующего должно быть доведено присутствующим членам Совета перед голосованием.

3. Решения по приёму рассматриваются как документы отчётности и обозначаются следующими протокольными формами: «рекомендовать», «отклонить», а также «направить на повторное рассмотрение» или «отложить до новых произведений», и оформляются соответствующими протоколами.

4. Необходимыми условиями приёма в Союз писателей считать:

а) для прозаиков и поэтов – наличие изданных книг. Три публикации в литературно-художественных журналах Беларуси («Полымя», «Нёман», «Маладосць», «Новая Немига литературная») поэм, поэтических циклов, художественных критических обзоров, рассказов, повестей и романов могут быть приравнены к отдельному изданию. Словесные тексты для песен и для вокальных музыкально-драматических произведений – оперы, оперетты, оратории, — если не являются самостоятельными художественными произведениями, не дают их авторам права на приём в Союз писателей;

б) для драматургов и кинодраматургов – наличие пьес, поставленных в профессиональных театрах, и имеющих самостоятельное литературное значение сценариев, использованных при создании фильма, вышедшего в прокате или демонстрировавшегося по телевидению, а также опубликованных в печати;

в) для очеркистов и документалистов — наличие книг (в некоторых случаях не менее трёх крупных публикаций в журналах и коллективных сборниках), отвечающих требованиям, предъявляемым к художественной публицистике, в которых присутствуют образно-эмоциональные начала, художественно-публицистические обобщения, аналитический подход к исследованию человеческих характеров, жизненных явлений;

г) для критиков и литературоведов – наличие изданных книг. Три публикации в литературно-художественных журналах («Полымя», «Нёман», «Маладосць», «Новая Немига литературная»), научном и методическом журнале «Роднае слова», свидетельствующих о самостоятельности литературно-критической позиции автора и серьёзном его вкладе в освещение и разработку проблем литературы, могут быть приравнены к отдельному изданию;

д) для переводчиков художественной литературы вопрос о приёме в СП решается в каждом случае особо в соответствии с требованиями при приёме по жанрам;

е) для представителей всех жанров кроме изданных книг обязательно наличие публикаций в белорусских литературно-художественных изданиях: газета «Літаратура і мастацтва», журналы «Полымя», «Нёман», «Маладосць», «Роднае слова», «Новая Немига литературная», а также журналах, учредителями которых является Союз писателей России или которые выходят в статусе «При содействии СП России»;

ж) не рассматриваются книги, напечатанные тиражом до 100 экземпляров либо изданные в:

– частных типографиях, не имеющих лицензии на издательскую деятельность;

– копировальных центрах;

– электронных изданиях.

 

III. Порядок прохождения и рассмотрения приёмных дел

1. Условием приёма заявления от кандидата является его знакомство и согласие с Уставом Союза писателей Беларуси, а также с Положением о Приёмной комиссии и порядке приёма в члены Союза писателей Беларуси.

Кандидат представляет в областные или Минское городское отделение СПБ следующие документы и материалы[1]:

а) заявление о приёме (от руки);

б) ксерокопия паспорта (стр.25, 30-33) ― 2 экз.;

в) автобиография (2 экз.);

г) заполненный личный листок по учёту кадров (2 экз.) (форма прилагается);

д) фотографии размером 3 Х 4 см (4 шт.);

е) изданные книги, опубликованные литературные произведения в 2-х экз. и библиографический список всех напечатанных работ с указанием времени публикации;

ж) отзывы прессы и другие материалы, свидетельствующие об общественном признании творчества вступающего в Союз писателей;

з) рекомендации[2] двух членов Союза писателей, лично знающих рекомендуемого и его творчество. Рекомендации должны помимо общественной характеристики рекомендуемого (гражданская, патриотическая зрелость) содержать краткий, но аргументированный анализ его творчества;

и) квитанция о подписке на газету «Літаратура і мастацтва» либо на один из журналов: «Полымя», «Нёман», «Маладосць», «Роднае слова», «Новая Немига литературная»;

к) в отдельных случаях может быть затребована характеристика с места работы, а также сведения из единого государственного банка о правонарушениях.

2. В качестве рекомендующих могут выступать литераторы со стажем пребывания в Союзе писателей не менее трех лет.

3. Члены Приёмной комиссии и председатели областных и Минской городской организаций от дачи рекомендаций воздерживаются.

4. В случае положительного решения областной или Минской городской писательской организации в вопросе приема кандидата в члены Союза писателей Беларуси, руководитель представляет в Приёмную комиссию следующие документы:

а) заявление о приёме (от руки);

б) ксерокопия паспорта (стр.25, 30-33) ― 1 экз.;

в) автобиография (1 экз.);

г) заполненный личный листок по учёту кадров (1 экз.)  (форма прилагается);

д) фотографии размером 3 Х 4 см (2 шт.);

е) изданные книги, опубликованные литературные произведения в 2-х экз. и библиографический список всех напечатанных работ с указанием времени публикации;

ж) отзывы прессы и другие материалы, свидетельствующие об общественном признании творчества вступающего в Союз писателей;

з) рекомендации двух членов Союза писателей, лично знающих рекомендуемого и его творчество. Рекомендации должны помимо общественной характеристики рекомендуемого (гражданская, патриотическая зрелость) содержать краткий, но аргументированный анализ его творчества;

к) квитанция о подписке на газету «Літаратура і мастацтва» либо один из журналов: «Полымя», «Нёман», «Маладосць», «Роднае слова», «Новая Немига литературная»;

л) выписка из протокола заседания Совета областной или Минской городской писательской организации;

м) сопроводительное письмо руководителя областного или Минского городского отделения писательской организации (с перечнем представленных документов).

5. Вопрос о приёме в Союз писателей Беларуси литераторов, являющихся членами Союзов писателей других государств, а также в случае перехода из иных писательских организаций решается Президиумом в особом порядке.

6. При выявлении плагиата в представленных для вступления в Союз писателей Беларуси произведениях, общественная организация вправе ходатайствовать о возбуждении уголовного дела.

7. После приема кандидата в общественное объединение «Союз писателей Беларуси» приемная комиссия передает его документы и материалы в отдел кадров для регистрации, оформления личного дела и его дальнейшего хранения.

Отдел кадров выписывает членский билет, который вручается вступившему в торжественной обстановке Председателем и (или) Почетным председателем ОО «Союз писателей Беларуси». Одновременно с членским билетом вступившему вручается значок члена Союза писателей Беларуси.

 

IV. Апелляции

1. Порядок прохождения и рассмотрения заявлений на пересмотр отклонённых приёмных дел осуществляется по решению Областной или Минской городской писательской организации.

2. Принятая апелляция (вместе с приёмным делом, выпиской из протокола заседания комиссии) поступает в Президиум. Ознакомившись с апелляцией и приёмным делом, Президиум на своём рабочем заседании может принять решение о приёме в члены Союза писателей Беларуси либо вернуть дело в Приёмную комиссию для повторного рассмотрения.

3. Литератор, не утверждённый Приёмной комиссией в качестве профессионального писателя, имеет право после выхода новой книги подать повторное заявление в областные или Минскую городскую писательскую организацию о приёме в Союз писателей Беларуси.

 

Приложение 1

                             Требования к оформлению документов

 

1.Заявление должно быть написано по следующей форме (образец):

 

  Председателю общественного объединения

                                               «Союз писателей Беларуси»

                                               Карлюкевичу Александру Николаевичу

                                               Иванова Ивана Ивановича,

                                               проживающего по адресу:

                                               г. Минск, ул. Никитина, д.7, кв.19,

                                               тел. 222-22-22, моб. 33 333-33-33

                                      Заявление

         Прошу принять меня в члены общественного объединения «Союз писателей Беларуси».

         С уставом ознакомлен, признаю, обязуюсь выполнять.

         29 февраля 2022 г.                                                                 Подпись

 

2.Все листы в папке заверяются подписью и нумеруются.

3. Каждый документ помещается в файл-вкладыш.

4. Файлы-вкладыши закрепляются в папке-скоросшивателе;

5. На папке должна быть указана следующая информация:

А. общественное объединение «Союз писателей Беларуси», отделение;

Б. фамилия, имя, отчество вступающего в «Союз писателей Беларуси»;

В. личное дело №.

6. Книги должны быть надежно закреплены в папке.

7. Документы, оформленные не по данным требованиям, возвращаются.

8. Областные и Минское городское отделения несут ответственность за правильное оформление документов о приеме, а Приемная комиссия строго следит за соблюдением требований.

Скачать оригинал

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

Документы подаются в папке с завязками.

Документы необходимо подать в одно из отделений Союза писателей Беларуси. Контакты доступны на сайте организации:

Вопросы о подаче документов в Минское областное отделение СПБ можно задать по телефону 8 (017) 3470860.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА