Запісы катэгорыі: Сусветная літаратура

С.Ананьева, А.Карлюкевич. Диалог культур новейшего времени

Диалог культур новейшего времени

Белорусско-казахские литературные связи на современном этапе

В современном литературном сотрудничестве Беларуси и Казахстана историко-культурная преемственность является главным вектором развития. Традиции многообразных культурных связей между нашими странами в ХХI веке выходят на новый уровень. Диалог культур новейшего времени направлен не только на то, чтобы понять друг друга, но и на то, чтобы понять себя. В контекст расширяющегося пространства этого диалога включаются литературоведы, издатели, переводчики, любители и ценители изящной словесности и художественного слова.

«Не поддаться «блестящей изоляции»…

Казбек Султанов — имя в русском литературоведении известное. Ученый, за плечами которого множество публикаций и множество проникновений в сложный мир самых разных художников слова, — из когорты тех, кто старается обозреть весь литературный процесс. К этому обязывает и должность: Казбек Султанов — заведующий отделом литератур народов Российской Федерации и Содружества Независимых Государств Института мировой литературы Российской Академии наук. А еще — профессор Московского государственного университета имени М. Ломоносова. С Казбеком Камиловичем и беседует наш корреспондент.

Дарога гор ― дарога паэзіі

Магамед Ахмедаў. Горная ліра: вершы; пер. з аварскай М. Пазнякова. ― Мінск: Чатыры чвэрці, 2015. ― 174 с.

«Хто мяне ў тумане аклікае, (Сумам ахінаючы здаля?) Хто мне тыя песні напявае? (То Радзіма жаліцца мая», ― апошняя страфа з верша «Голас песні», якім адкрываецца беларуская кніга паэзіі аварскага паэта Дагестана Магамеда Ахмедава «Горная ліра», якая пабачыла свет у выдавецтве «Чатыры чвэрці». Перакладчык на беларускую ― Міхась Пазнякоў.

«Калі рэч ці пачуццё не названы — яны не існуюць»

Спачатку было Слова. І моцнае, і безабароннае адначасова. Моцнае, бо, вымаўленае нават шэптам, здольна змяніць прастору і чалавека. Безабароннае, бо, выканаўшы сваю місію, рызыкуе быць задушаным навамодным адпаведнікам ці знікнуць разам з мовай. Потым была Кніга. Здольная змяніць ужо цэлы свет. Перавярнуць, натхніць, атруціць. А потым… прыйшоў сённяшні дзень, у якім месца і слова, і кнігі даводзіцца вызначаць наноў. Наклады, асобнікі, ганарар— колькасныя характарыстыкі разам з грамадствам спажывання ўступілі ў свае правы…

Кніга як шлях да ўзаемаразумення

Учора адкрылася ХХVІІІ Маскоўская міжнародная кніжная выстава-кірмаш, якая на пачатку верасня ў расійскай сталіцы стала традыцыйнай. Яна будзе працаваць у Маскве з 2 па 6 верасня. Спецыяльныя экспазіцыі сведчаць аб шырокім тэматычным дыяпазоне прадстаўленых кніжных навінак. Асобна выдзелены праграмы краін — гасцей выставы («Арменія», «Іран», «Сербія», «Расія літаратурная»). Вылучаецца і дзіцячая праграма. Асаблівая ўвага нададзена праграме «Асвета і адукацыя». Вельмі шмат навінак, якія характарызуюць высокі паліграфічны ўзровень друкарняў і выдавецтваў Расіі
і іншых краін СНД.

…Уся ў ранах скразных Беларусь

Атнер Хузангай — вядомая асоба ў культуры, літаратуры Чувашыі. Сын класіка нацыянальнай літаратуры паэта Педэра Хузангая. Кандыдат філалагічных навук. Загадчык аддзела мовазнаўства ў Чувашскім інстытуце гуманітарных навук. Пра ролю нацыянальнай літаратуры ў сусветнай прасторы, беларуска-чувашскія літаратурныя стасункі і ідзе гаворка ў размове з чувашскім сябрам Беларусі.

1380663459217_2-34

— Ці можна сцвярджаць, што паміж беларускай і чувашскай літаратурамі ў ранейшыя гады існавалі трывалыя сувязі?

Паэт, які пры жыцці атрымаў любоў народа

У кожнага народа ёсць свой Пясняр. Незалежна ад афіцыйных званняў, ён годна нясе імя Народнага Паэта. У беларусаў — Купала. У азербайджанцаў — Бахціяр Вагабзадэ. Будучы паэт нарадзіўся 16 жніўня 1925 года ў сям’і рабочага. У 1942 годзе паступіў на філалагічны факультэт Бакінскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Падчас навучання быў адным самых актыўных сяброў літаратурнага гуртка, якім кіраваў выбітны творца і педагог Мір Джалал Пашаеў. Першая публікацыя Бахціяра Вагабзадэ выйшла ў 1943 годзе ў азербайджанскай «Літаратурнай газеце». У 1945-м, яшчэ студэнтам, ён быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў Азербайджана па рэкамендацыі яго старшыні — Самеда Вургуна. Пасля заканчэння ўніверсітэта ў 1947 годзе паступіў у аспірантуру. З 1948-га выходзяць яго кнігі: «Мае сябры», «Вясна», «Спеў сяброўства» і інш. Напісаная ў 1959 годзе паэма «Гюлістан», прысвечаная трагедыі падзеленага на часткі роднага краю, прынесла яму сусветную славу. Пасля гэтага яго пачалі пераследваць і звольнілі з універсітэта, дзе ён выкладаў. Два гады ён не працаваў. Гейдар Аліеў, стаўшы першым сакратаром ЦК КП Азербайджанскай ССР, дапамог паэту вярнуцца ў родны ўніверсітэт. Нягледзячы на загад з Масквы пра фізічнае знішчэнне паэта, Гейдар Аліеў заўжды апекаваўся ім.

 

«Созвучие»: интернет-дружба литератур и народов

На портале Издательского дома «Звязда» прочно прописалась виртуальная площадка, соединяющая между собой литературы стран Содружества Независимых Государств

Сегодняшнее состояние литературно-художественной периодической печати требует от издателей и учредителей вести активный поиск новых читателей, новых потребителей информации. Уже давно в прошлом остались времена, когда, к примеру, журналы «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература» выходили миллионными тиражами. И у белорусских литературно-художественных изданий («Нёман», «Полымя», «Маладосць», «Крыніца») тиражи были в десятки раз больше нынешних. Один из путей поиска читателя — выход в интернет-пространство.