Запісы катэгорыі: Літаратурнае жыццё краіны

Другая маладосць легендарнага «Светача»

Саюз пісьменнікаў Беларусі выказвае шчырую падзяку Міністэрству інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ААТ “Белкніга” і ўсім, хто прымаў удзел у стварэнні новай канцэпцыі легендарнай кнігарні ў Мінску “Светач”.

Як вядома, кніжная крама, якая прыцягвае да сябе пакаленні пакупнікоў, што ў прыватнасці можна атаясаміць – чытачоў –  была адкрыта  ў Мінску 5 лістапада 1977 года. І на той час гэта было не зусім звычайнае месца. Двухпавярховы будынак, напоўнены самымі рознымі выданнямі тагачаснага перыяду, адразу звярнуў на сябе ўвагу кнігалюбаў, прывабіў да сябе гасцей сталіцы, у тым ліку і замежных. Кніга – гэта тое, што ў самых розных выпадках будзе абсалютна дарэчы. І самому яе пачытаць – вялікае задавальненне. І падарунак – заўсёдна прыстойны. Так пісалася ўжо больш, чым саракагадовая гісторыя “Светача”.

Літаральна пасля юбілейнай даты было прынята рашэнне надаць шаноўнай кнігарні новае дыханне. Так, у краме пачалася рэканструкцыя, кіраўнікі ААТ “Белкніга” завяршыць якую абяцалі да ІІ Еўрапейскіх гульняў.

17 мая – намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Максім Рыжанкоў, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алесь Карлюкевіч, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец, прадстаўнікі выдавецтваў, спонсары, пакупнікі сталі сведкамі ўрачыстасці з нагоды надзвычай прыемнай падзеі – кнігарня паўстала ў прынцыпова новым выглядзе. Пачынаючы ад кніжных палічак, раздзелаў літаратуры, прадстаўлення аўтараў – усё прадумана да дробязей.  Да таго ж вабіць пляцоўка, прызначаная для сустрэч з пісьменнікамі, побач з ёю – кавярня.

Дом кнігі напоўнены святлом, які можа несці толькі кніга, у ім лунае атмасфера ўзнёсласці, высокай духоўнасці. Гэта адчуе кожны, хто, здаецца, не зможа мінуць “Светач” на праспекце Пераможцаў.

Мікалай Іванавіч Чаргінец, выступаючы на адкрыцці магазіна, і пасля ўрачыстасці, вельмі ўзрушаны бачаным, гаварыў пра тое, што кнігарня такога кшталту была даўняй марай пісьменніцкай арганізацыі. Зараз створана ўнікальная магчымасць для больш блізкага кантакту пісьменніка з чытачом. Значыць, новы ўзровень набывае і кніжны гандль. Кніга не губляе свайго значэння, пацвярджае сваю значнасць.

Алена Стэльмах

ПРОГРАММА XХIII Международной специализированной выставки ”СМІ ў Беларусі“

Со 2 по 4 мая 2019 г. в Минске будет проходить XХIII Международная специализированная выставка ”СМІ ў Беларусі“. Основная тема мероприятия — 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

ПРОГРАММА XХIII Международной специализированной выставки ”СМІ ў Беларусі“

Істочник: Министерство информации Республики Беларусь

Агляд літаратурных часопісаў

Агляд літаратурных часопісаў

Не толькі аддаць, але і прыняць…

Аб’ёмная падборка вершаў Міколы Мятліцкага «Гарачыя зоры шчакою адчуць» адкрывае сакавіцкі нумар «Полымя». Чытаючы яе, міжволі думаеш: ці ёсць у свеце хоць нешта, што б не хвалявала пісьменніка? Любоў да жыцця і Бацькаўшчыны, да ўсёй зямлі, замілаванне яе краявідамі, праблемы планетарнага маштабу — усё адлюстравана ў творчасці паэта. Ёсць і інтымная лірыка, і прасякнутыя настальгічнымі пачуццямі радкі. Адметнасць светаадчування творцы ў тым, што ён пасярод ідылічнай карціны сузірання прыгажосці знаходзіцца не толькі тут і цяпер у канкрэтным пункце на мапе Зямлі, а нібыта ва ўсіх пластах часу: і мінулым, і будучыні: «У Цэнтральным батанічным садзе / Бела-ружовы май / Раскашуе дзівоснымі пералівамі… (…) Ды косы прамень болю / Імгненна душу працінае — / З-за нейкага чуба высакадрэвіны / Глядзіць вогненны твар сонца, / Які падаўся мне зараз / Вельмі ж падобным / На ўлюбёны ў прыроду свету / Твар першага дырэктара батсаду / Прафесара Сцяпана Мельніка, / Бязвінна расстралянага / У 1938 годзе дзесь / Пад курапацкімі соснамі…»

Матывы паэзіі Віктара Ярца, Валянціна Семянякі, Івана Капыловіча традыцыйныя: унутраны свет у спалучэнні са знешнім і рамантычныя стасункі з ім, прадчуванне надыходу разняволенасці ў прыродзе, а значыць, і ва ўласнай душы, любоў да маці і роднага краю, тэма малой і вялікай дарогі і вандроўкі па іх: у грыбы альбо ў свет, у жыццё.

Прозу прадстаўляюць Уладзімір Гніламёдаў заключнай часткай рамана «Праўда жыве пасярэдзіне», Валерый Гапееў апавяданнем «Так хочацца курыць…» і Уладзімір Мазго — лірычнымі мініяцюрамі пад агульнай назвай «Знічкі вечнасці».

Творы ўсе вельмі разнапланавыя, таму кожны чытач знойдзе тое, што падабаецца менавіта яму: тыя, чыё дзяцінства і юнацтва прайшлі ў першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі, хутчэй зацікавяцца раманам Уладзіміра Гніламёдава; мініяцюры Уладзіміра Мазго прывабяць літаратурна-музычны багемны асяродак (хтосьці можа сустрэць і сваё імя: адно шкада, што ўспамінаў пра Ларысу Геніюш, чыім суседам быў аўтар, — хаты ў Зэльве знаходзіліся побач — менш, чым на старонку)…

А апавяданне Валерыя Гапеева з задавальненнем прачытае і моладзь, і чытач сталага веку. У аснову твора пакладзены ўзаемаадносіны паміж людзьмі, паміж чалавекам і сістэмай. Трымае твор любоўная лінія. Аўтар па-майстэрску выбудоўвае сюжэт, робіць яго напружаным з першай старонкі, вядзе за сабою — прычым хочацца не ісці, а бегчы, пакуль не дачытаеш да канца. Сімпатыі чытача цалкам на баку галоўнага героя Віталя, журналіста, які не стаў прагінацца пад тых, ад каго залежаў яго лёс як супрацоўніка газеты, які апекаваўся маладой карэспандэнткай і знаёміў яе з сакрэтамі стварэння тэкстаў. У дыялогах паміж імі адкрываецца філасофская глыбіня разумення жыцця і сябе ў ім: «…Прыняць тое, што нехта ўмее лепш за цябе, — удвая цяжэй. Але, калі навучышся прымаць, дык тады і радасці ў тваім жыцці ўдвая больш», «…Каханне — гэта не толькі гатоўнасць аддаць усяго сябе, ахвяраваць. Каханне — гэта яшчэ і ўменне прыняць…». Аўтар «кідае» сваіх герояў на бязлюдны востраў пасярод балота, ствараючы тым самым экстрэмальныя ўмовы, што спрыяюць раскрыццю характараў. Нечаканае, але зразумелае завяршэнне: Віталь перамагае і цяжкія ўмовы, і холад, і голад, усіх выратоўвае, але аказваецца цалкам бяссільным, дый абыякавым перад праявамі бюракратычнага механізму… Ён не змагаецца супраць несправядліва ўскладзенага на яго штрафу, бо разумее бессэнсоўнасць супрацьстаяння сістэме. Магчыма, аўтар цалкам спісаў сюжэт з жыцця. Хочацца верыць яму ва ўсім, без кроплі сумненняў. Але яны ўзнікаюць, праўда, у дробязях. Напрыклад, пры апісанні, як Віталь зрабіў плыт памерам тры на пяць метраў, змацаваўшы бярвенні… коскай, сплеценай з падранага летняга адзення ды ніжняй бялізны. Хаця на востраве з вялікай доляй верагоднасці магла б знайсціся лаза ці іншае гнуткае галлё. А, магчыма, аўтар хацеў падкрэсліць высакароднасць свайго героя: побач — каханая жанчына, чые грудзі амаль цалкам відаць з-пад абрэзанай майкі, ды й астатняй вопраткі на ёй — самы мінімум, але Віталь душыць у сабе «звера»…

Яна Будовіч


Ціхмяны подых суму

Трэці нумар «Нёмана» не па-вясноваму маркотны. Як нагода пагараваць аб мінулым, паразважаць пра лёс, успомніць крыўды і промахі. Магчыма, час вясновых мрой і надзей яшчэ наперадзе?

Асноўныя матывы паэтычнай падборкі Міколы Мятліцкага «На вякоў няпростым раздарожжы» (пераклад з беларускай мовы Андрэя Цяўлоўскага) — жыццё і смерць. Увага паэта скіраваная на гісторыю і тое, як яна адгукнецца ў будучыні. Хвалюе яго і памятны полк, сімвал вечнай памяці аб смерці маладых, і Троя, якую Шліман адкрыў для чалавецтва, і піраміды Егіпта, жыццё якім надаюць толькі бесцырымонныя турысты. У вершах можна сустрэць Гамера, які крочыць да берагоў Эгейскага мора, Амара Хаяма, які піша павучальныя радкі, Францыска Скарыну, што стаіць на мытні… Аўтар імкнецца пераканаць: паэт — дзяжурны па планеце і такім застанецца назаўсёды.

«Што ж так сэрца маё растрывожыла?» — пад такой назвай пададзена падборка жаночай паэзіі. Паэтэсы быццам знаходзяцца ў пошуках шчасця, якое нельга вярнуць, бо яно ўжо прайшло. Але яны імкнуцца схапіць хоць яго кавалачак у ветры, у пялёстках ружы, у расінцы, што ляжыць ля ног… Іна Фралова назірае за яго зменлівасцю і прастатой, якой мы не заўсёды верым і не хочам прыкмячаць. Святлана Быкава бачыць шчасце ў сіле і прызванні паэта. Ганна Ціханава знаходзіць радасць у шчырых дзіцячых пачуццях. Наталля Гарбачова таксама ўяўляе шчасце як дзяцінства, якое звязана з усім родным, што было і што засталося ў жыцці. Для Наталлі Саветнай шчасце — гэта памяць, якая не дазволіць адарвацца ад сваіх каранёў, стаць іншым чалавекам. Вершы больш падобныя да асабістых разважанняў, чым да звароту ў бок гэтага.

Апавяданні Уладзіміра Сцяпана пад назвай «Дзве даты» (пераклад на рускую мову Алёны Маркавай) — для тых, хто шукае цікавыя і ў большай ступені журботныя сюжэты ў паўсядзённым жыцці. Творы лаканічныя па форме і рэалістычныя па змесце агортваюць сваёй непадробнасцю. Аўтар — сапраўдны майстар псіхалагічнага метаду. «Казка» распавядае пра трагічны выпадак, што звёў мужчыну і жанчыну. «Тры сямёркі» — апавяданне, якое агаляе ўсю бесперспектыўнасць і непапраўнасць жыцця жанчыны, якая п’е. Твор «Вялікая падушка» прысвечаны складанай тэме — старасці. Ды найбольш драматычным падаецца «Гомель — Мінск». Герой — дзівак, які на працягу пяці гадзін у цягніку чытае кнігу. То невядома чаго хвалюючыся, то ледзь не плачучы, то на доўгі час задумваючыся, а часам нават молячыся, гэты чытач забывае, дзе ён і з кім, знаходзячыся ў палоне кнігі і ў нашых думках. І напрыканцы даецца адгадка: у руках мужчыны — твор яго сына, але пад фотаздымкам на вокладцы дзве даты…

Яўгенія Шыцька


Адчуць смак кожнага слова

Што такое яма ў нашым уяўленні? Толькі негатыўны вобраз, які мае яшчэ і яскравае пераноснае значэнне. Здрада, паражэнне, падзенне, нарэшце, канец… Але як апісаць яму ў кантэксце не наўпрост адной асобы, а філасофскай праблемы? Валерыя Мандрык у аднайменным апавяданні літаральна ў паўтары старонкі ўкладае ўсю шматзначнасць гэтай з’явы, здольнай адлюстраваць чалавечую сутнасць. Вось яна ёсць, гэтая яма. Каму яна перашкаджае? Каго напружвае? Для каго праблема? І пра што сведчыць адна толькі яе наяўнасць? Класічны матыў у адметнай кароценькай аўтарскай спробе да ўвагі чытача «Маладосці».

Дзмітрый Шулюк — аўтар, які прагне надаць вартасці кожнаму слову ў тэксце. Але з-за гэтай прагі становіцца відавочна: з першага прачытання яго творы зразумець нельга. Таму іх і хочацца перачытаць, унікнуць у сэнс кожнага сказа і ў выніку — ці атрымаць асалоду, ці адчуць раздражненне. Апавяданне «Then» вылучаецца нетыповай структурай (з-за перамешвання рэальнага свету і свету ўяўнага), хоць і аднароднае па настроі, поўным нясцерпнага трагізму. На першым плане — пачуцці: адкінутасці, адрынутасці, неспакою. Праз вобраз «ненатуральнага» чалавека можна пазнаць рэальныя адносіны, шчырыя эмоцыі і, галоўнае, мяжу паміж нормай і адхіленнем. У творы «Прелесть жизни» аўтар нібыта «выкрывае» сябе ў наступных радках: «…ты толькі тады сапраўдны ты, калі ствараеш, калі гуляеш з літарамі ў словы, калі правакуеш з’яўленне тэксту на экране, чытаеш яго, каб, сціснуўшы зубы, заціснуць клавішу backspace, выдаліць усё і пачаць зноў, каб выдаліць яшчэ раз і пачаць, дазваляючы сабе прыпынкі толькі двух “п”: піва і прыбіральні». Твор у творы, апавяданне здольнае пераносіць думкі і пачуцці ў палярныя бакі. У адрозненне ад папярэдніх твораў, адметных кампазіцыйна і ідэйна, у апошнім апавяданні падборкі «Зыход 12:23» аўтар кінуўся ў звышвысокую філасофію, чым заблытаў: розныя сферы і эпохі, неверагоднасць і непрадказальнасць ідэй напаўняюць тэкст. Сэнс у ім, напэўна, ёсць, і не адзін. Але ў такой арганізацыі твора шукаць іх нецікава. Ды сам аўтар нібы адказвае: «…у кожнага ёсць свой бог. Добра — гэта тое, што задавальняе твайго бога».

У творы Сяргея Лабады «Жахлівіца» ёсць тое, што так паважае аўтар у творах Кафкі, Маркеса, і ў прыватнасці Лаўкрафта, — магічнасць у рэальнасці. Спакойны, але загадкавы пачатак, напружаная кульмінацыя абяцаюць надзвычаўную развязку. Апавяданне добра ўяўляецца ў якасці экраннага хорару дзякуючы сюжэту: у розныя эпохі вершнік, шляхціц і хлопец пакалення інтэрнэту завітваюць у хаціну ў лесе з рознымі мэтамі. Хтосьці хоча падсілкавацца, хтосьці дазнацца правільнай дарогі, а хлопчык увогуле шукае чагосьці жудаснага, каб выкласці ў інтэрнэт, — і знаходзіць. Іх аб’ядноўвае ўспамін вобраза страху, якім яны дзеляцца з гаспадаром хаціны. Ды яшчэ жудасны фінал, які беспаваротна чакае.

«Старонку аднаго верша» займае твор Марыі Маляўкі «Браславы». Гэта пра восень і ўспаміны, пра горыч і сум, пра былое шчасце, якое не вернецца. І толькі вобраз плёскату прыбою на досвітку, пад які стыне пена часу, зможа вярнуць адчуванне асалоды жыцця. Алеся Лапіцкая лічыць, што ў вершах галоўнае — думка. Нізка «Храналогія» гэта пацвярджае, засяроджваючы ўвагу як на будзённым, так і на вечным. Аднастайная рэчаіснасць (беларуская ў тым ліку) прымушае аўтара звярнуцца да тэмы будучыні, якая вельмі хвалюе. І задумацца над асабістым, унутраным светам, з якога ўсё пачынаецца.

Калі хочаш забіць іншага,

Галоўнае — добра схавацца.

За дом, за дрэва або за словы.

Але, няглядзячы на сур’ёзнасць і дакладную акрэсленасць тэм і ідэй, ледзь не кожны верш жыццесцвярджальны. Няма той крыклівасці, трагічнасці і незваротнасці, уласцівай многім паэтам. Адчуванні спакою, цішы і мудрасці ў поўнай ступені перадаюцца чытачу.

Падобная па настроі і нізка вершаў Міколы Мятліцкага «Сонца прамень». Нягледзячы на надзённасць тэм, важных і патрэбных, аўтар падае вершы ў лёгкай і няхітрай манеры. І якую б тэму паэт ні выбраў, усё будзе аздабляцца блізкасцю прыроды. І спевы салаўя, і рабіна ў зімнім парку, і майскі цвет, і грыбная сцежка… Усё, што побач з чалавекам.

«Маладосць» працягвае знаёміць з творамі конкурсу «Слаўная кампанія: рэаANIMAцыя». У творы Уладзіміра Мажылоўскага «Цярновы вянок з белых руж і васількоў» — цэлы экскурс у жыццё на Віцебшчыне ХІХ стагоддзя. Уласнае бачанне біяграфіі паэта Пранціша Вуля аўтар раскрывае праз класічную пабудову сюжэта, лагічнасць аповеду і яснасць ідэі, якая прасякнута пафасам нацыянальнай ідэнтычнасці і роднай мовы

Яўгенія Шыцька

Крыніца: Літаратура і мастацтва

19 красавіка ў сталіцы разгорнецца “Бібліяноч”

19 красавіка ў сталіцы разгорнецца “Бібліяноч”

Мерапрыемства праходзіць штогод у многіх краінах свету ў падтрымку культуры чытання.

Арганізатары паведамляюць, што ў Мінску акцыя «Бібліяноч-2019» пройдзе з 19:00 да 23.00 у 7 буйных бібліятэках горада, кожная з устаноў абрала для сябе асобную тэму.

У спісе кропак мінскай “Бібліяночы”: Нацыянальная бібліятэка Беларусі (пр-т Незалежнасці, 116) з тэмай “НББ.БібліяLIVE”, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі (вул. Сурганава, 15) з тэмай “Элементы жыцця”, Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы (вул. В. Харужай, 16) з тэмай “Гарадскі квартал”, Фундаментальная бібліятэка БДУ (пр-т Незалежнасці, 4) з тэмай “Бібліятэчная антрэпрыза”, Навуковая бібліятэка БНТУ (вул. Я. Коласа, 16) з тэмай “Кнігі +”, Бібліятэка БДТУ (вул. Свярдлова, 13А) з тэмай “Пушкіну і не снілася”, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча НАН Беларусі сумесна з Рэспубліканскай навуковай медыцынскай бібліятэкай (вул. Казінца, 86, корп. 2) з тэмай “Аграсядзіба запрашае…”

Уваход вольны.

«Сугучча»

Паводле матэрыялаў НББ, афіцыйнай старонкі Бібліяночы-2019 у сацыяльнай сетцы VK.

“ЗАГАДКАВЫ СВЕТ” Галіны Нічыпаровіч. Прэзентацыя ў кнігарні “ДРУЖБА” ААТ “БЕЛКНІГА”

Што за дзіўная істота:

туліцца бліжэй да плоту?

Сам калючы ўвесь, без ножак…

Дзеці –  хорам: “Гэта вожык!” –

Амаль беспамылкова і гучным хорам разгадвалі загадкі з кнігі “Загадкавы свет” Галіны Нічыпаровіч  вучні  1-4 класаў сярэдняй школы №48 г.Мінска падчас сустрэчы з  пісьменніцай у кнігарні “Дружба” ААТ “Белкніга”.

Менш за месяц таму ў выдавецтве “Народная асвета” пабачыла свет кніга Галіны Нічыпаровіч “Загадкавы свет”, якая арыентавана найперш для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Як пазначае  аўтарка з Уздзеншчыны, выданне атрымалася хоць і невялікім, але даволі прэзентабельным: ярка аздобленае мастацкімі працамі В.М.Карповіч, яно  змяшчае ў сабе мноства цікавых аўтарскіх загадак пра расліны, жывёл і ўвогуле, пра тыя рэчы, што атачаюць чалавека. Тое, што дзіцячая кніга ўжо сёння знайшла сваю аўдыторыю, паказала і сама сустрэча ў кнігарні:  вучні актыўна разгадвалі загадкі, распавядалі пра свае ўласныя выпадкі з маленькага дзіцячага жыцця, пісьменніца чытала вершы, адказвала на пытанні. Адным словам, сустрэча была па-сапраўднаму цёплай і сяброўскай.

Па словах намесніка дырэктара па маркетынгу і вытворчасці  выдавецтва “Народная асвета” Юліі Дашкевіч, практыка такіх сустрэч праходзіць у рамках рэспубліканскай акцыі “Культурны маршрут “Мая Беларусь: сучасныя пicьменнікі – дзецям”, арганізаванай Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь з падтрымкай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, з мэтай папулярызацыі літаратуры і творчасці сучасных пісьменнікаў Беларусі. Раз на тыдзень з гэтымі ж мэтамі праводзяцца падобныя сустрэчы і прэзентацыі ў кнігарні “Дружба” ААТ “Белкніга”, двойчы на тыдзень выдаўцы разам з пісьменнікамі Беларусі выязджаюць у рэгіёны краіны.

Марыя КОБЕЦ, намеснік старшыні

Мінскага абласнога аддзялення

ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”

 

У РАМКАХ КНІЖНАЙ ВЫСТАВЫ ВЫЗНАЧЫЛІ ПЕРАМОЖЦАЎ У 14 НАМІНАЦЫЯХ КОНКУРСУ «МАСТАЦТВА КНІГІ»

Цырымонія ўзнагароджання Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі» адбылася 8 лютага ў сталічным Палацы мастацтваў, у рамках XXVI Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу.

Конкурс праводзіцца з 1960 года. Яго мэта — вызначыць лепшыя выдавецкія праекты, якія сталі падзеяй у нацыянальным кнігавыданні. Конкурс спрыяе павышэнню мастацкай і паліграфічнай культуры беларускай кнігі. Ён таксама прызначаны садзейнічаць развіццю кніжнага мастацтва, папулярызацыі лепшых дасягненняў выдавецтваў Беларусі.

З 158 выданняў, якія паступілі на Нацыянальны конкурс «Мастацтва кнігі» па выніках 2018 года, у шорт-ліст трапілі 68.

Удзельнікаў ацэньвала кампетэнтнае журы, у склад якога ўвайшлі намеснік міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Раман Матульскі, старшыня Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца, старшыня Беларускага саюза дызайнераў Дзмітрый Сурскі, дырэктар выдавецтва «Кавалер» Канстанцін Хацяноўскі, першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах, член Саюза дызайнераў Валерый Рагалевіч на чале з рэктарам Беларускай дзяржаўнай акадэміі Мастацтваў Міхаілам Баразной.

Намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Ігар Бузоўскі падкрэсліў: “Кніга павінна быць карыснай як для асобнага чалавека, так і для ўсёй краіны”. 

Першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах упэўнена: “Кнігі – гэта не толькі нацынальны скарб беларусаў. Па кнігах пазнаюць Беларусь у свеце”.

Вышэйшая ўзнагарода ў намінацыі «Трыумф» прысуджана 4-х томнаму выданню «Вялікі гістарычны атлас Беларусі», створанаму РУП «Белкартаграфія» Дзяржаўнага камітэта па маёмасці.

У намінацыі «Літ-фармат» ганаровы знак-сімвал » Залаты фаліянт «і дыплом пераможцы прысуджаны выдавецтву «Мастацкая літаратура»за кнігу Алеся Разанава » Такая i гэткі: талакуе з маланкай дождж», а таксама дыплом першай ступені за кнігу»Пялесткі лотаса i хрызантэмы: Сто паэтаў Кітая XX стагоддзя». Выдавецтва «Беларусь» адзначана дыпломам ІІ ступені за выпуск кнігі Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у літары».

Кнігі для юных чытачоў прадстаўлены ў намінацыі «Разам з кнігай мы расцём», у якой пераможцам стала » Залатая шарсцінка, срэбраная павуцінка» выдавецтва «Медыял». Дыпломы першай ступені прысуджаны выдавецтву Свята-Елісавецінскага жаночага манастыра Мінска за кнігу «Прыгоды сямейнага ката Гусарыка» Таццяны Дашкевіч і выдавецтву «Альціёра Фортэ» за кнігу Мішэля Рэнеры «Хто ёсць хто». Выдавецтва «Мастацкая літаратура» узнагароджана дыпломам другой ступені за кнігу Валянціны Паліканінай «Ні да чаго быць аднаму«.

У намінацыю «Эўрыка» уваходзілі навуковыя і навукова-папулярныя выданні. Лепшай стала кніга «У рытме ляцячых гадоў … Нарысы гісторыі камсамола Беларусі” Выдавецкага дома «Звязда». Дыпломы першай ступені атрымалі навукова-папулярнае выданне «Беларусь: шлях у космас» і «Беларусь-Літва: час збліжэння» Уладзіміра Дражына, выдадзенай ТДА «Бяловагруп».

У намінацыі «Залатыя скрыжалі» ацэньваліся даведачныя і энцыклапедычныя выданні. «Залаты фаліянт» і дыплом пераможцы ўручаны выдавецтву «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі «за падрыхтоўку і выданне персанальнай трохтомнай энцыклапедыі «Янка Купала«. Дыплом першай ступені атрымала кніга-альбом «Музеі Беларусі» таго ж выдавецтва. Дыплом другой ступені прысуджаны выдавецтву «Беларусь» за кнігу Барыса Лазукі «У засені замкаў і палацаў: матэрыяльная культура сацыяльнай эліты Беларусі XII-пачатак XX стагоддзя».

У намінацыі «Падручнік новага стагоддзя» перамогу атрымала выдавецтва «Аверсэв «за выпуск навучальнага выдання «Буквар для дашкольнікаў». Дыплом першай ступені прысуджаны падручніку «Геаметрыя. 8 клас» В. В. Казаковавыдавецтва «Народная асвета». Яшчэ адзін дыплом першай ступені атрымала выдавецтва » Харвест «за падрыхтоўку і выпуск навучальных выданняў для дзяцей «Вялікія літары. Вялікія малюнкі. Вялікі падарунак любімай дачушцы» і «Азбука для малышоў». Дыплом другой ступені за падручнік «Нямецкая мова. 5 клас. 1 і 2 часткі» уручаны выдавецтву «Вышэйшая школа».

У намінацыі «Духоўнасць» дыплом пераможцы ўручаны выдавецкаму дому «Беларуская навука» за кнігу Вольгі Лабачэўскай «Мастацтва дзеля славы Божай: саламяныя іканастасныя вароты і царква-культавыя прадметы». Першае месца заняло выданне «Свет Полацкай зямлі: Жыціе прападобнай Еўфрасінні вачыма дзяцей «(Спаса-Еўфрасіннеўскі стаўрапігіяльны жаночы манастыр Полацка), а таксама кнігі «Мы не можам жыць як усе. Протаіерэй Андрэй Лемяшонак» і «Блізкія Богу і людзям» (Свята-Елісавецінскі жаночы манастыр Мінска).

Пераможцамі і ўладальнікамі дыплома I ступені ў намінацыі «АРТ-кніга» — выданні па выяўленчым мастацтве, факсімільныя, рэпрынтныя, бібліяграфічныя — сталі выданні Беларускай дзяржаўнай акадэміі Мастацтваў: «Веліч і слава Магілёўшчыны. Слава Беларусі і Расіі» І. А. Марзалюка і альбом «Шэдэўры карпаратыўнай калекцыі Белгазпрамбанка». Дыпломам ІІ ступені ўзнагароджана літаратурна-мастацкае выданне «Удасканальвайся. Удасканальвайся» П. А. Семчанка выдавецтва» Мастацкая літаратура «і альбом «Васіль Шаранговіч»(«Беларусь»).

У намінацыі «Фотапогляд» перамогу атрымаў фотаальбом «Беларусь. Пасланне міру» (ТДА «Белавагруп»), дыпломы першай ступені прысудзілі фатаальбомам «Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль. Сады і паркі» ў серыі «Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль «выдаўца А. А. Аляксеева і «Бачу Беларусь такой. I am seeing Belarus like that» У. С. Цыдзіка(Выдавецкі дом «Звязда»), Дыплом ІІ ступені ў фотаальбома «Імгненні стагоддзя. 1918-2018» (УП «БелТА»).

У персанальнай намінацыі «Майстэрства» адзначаны таксама лепшы ілюстратар, лепшы дызайнер і лепшы фотамастак кнігі.

tvr.by

Пісьменнікі Міншчыны на міжнародным форуме аматараў літаратуры і кнігі

Завяршыла працу XXVI Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш.  Па сутнасці, галоўная падзея года для літаратараў Беларусі стала асабліва яркай і запамінальнай і для пісьменніцкай суполкі вобласці. Міжнародны сімпозіум “Пісьменнік і час”, паэтычны аўтобус, прэзентацыі кніг і  творчасці, натхнёныя выступы і аўтограф-сесіі…Як прайшоў маштабны кніжны форум для членаў  Мінскага абласнога аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”?

Шмат асабліва адметных  мерапрыемстваў і цікавых пляцовак працавала падчас XXVI Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу, аднак найбольш знакавымі мерапрыемтвамі для пісьменнікаў Мінскага абласнога аддзялення СПБ, напэўна, былі чатыры   – творчая імпрэза літаратараў  вобласці, прысвечаная Году малой радзімы “Душы маёй выток”, якая адбылася 8 лютага на пляцоўцы “Пісьменнік і час”; прэзентацыя калектыўнай кнігі для дзяцей “Ад калыханкі да забаўлянкі”, што таксама ў гэты дзень прайшла на дзіцячай пляцоўцы;  удзел пісьменнікаў Міншчыны ў наватарскім праекце сёлетняй выставы –  “паэтычным аўтобусе”; а таксама прэзентацыя кніжных навінак літаратараў Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Але аб кожным з іх, так бы мовіць,  па чарзе…

“Душы маёй выток”

Асабліва цёпла, пранікнёна і нават некалькі шчымліва прайшла прэзентацыя творчасці пісьменнікаў Мінскага абласнога аддзялення пад сімвалічнай назвай “Душы маёй выток”. Як вядома, сёлетні год аб’яўлены Прэзідэнтам  нашай краіны Годам малой радзімы, таму цалкам заканамерна, што кожны з удзельнікаў імпрэзы ў большай частцы сваіх твораў выказваў шчырыя словы прызнання ў любові свайму куточку. Вілейка і Барысаў у творах  Уладзіміра Цануніна і Лёлі Багдановіч, Клецк і Маладзечна ў выступленнях Таццяны Цвірка і Марыі Шэбанец, Валожыншчына і Дзяржыншчына ў вершах і песнях Дзмітрыя Краскоўскага і Людмілы Круглік, Міншчына ў асабліва цёплым выступленні Таццяны Дашкевіч, Заслаўе і Піншчына ў творах Святланы Быкавай і Марыі Кобец.

На працягу цэлай гадзіны ўдзельнікі творчай імпрэзы, зладжанай на пляцоўцы “Пісьменнік і час”, дэманстравалі свае творчыя здольнасці – дэкламавалі вершы і спявалі песні ў арыгінальным музычным суправаджэнні,  адным словам, яшчэ раз нагадалі ўсім наведвальнікам мерапрыемства – Мінская вобласць асабліва багатая на літаратурную скарбніцу.

“Ад калыханкі да забаўлянкі”

Знаёмства з літаратурнымі героямі цудоўнага дзіцячага выдання “Ад калыханкі да забаўлянкі”, кнігі вершаў казак і апавяданняў для дзяцей малодшага дзіцячага ўзросту,  якая ў мінулым годзе пабачыла свет у Выдавецкім Доме “Звязда”, надзвычай ярка і запамінальна прайшло ў рамках выставы-кірмашы на дзіцячай пляцоўцы. На самым пачатку прэзентацыі грунтоўнага дзіцячага выдання яе ўкладальнік, кіраўнік  народнага клуба кампазітараў і паэтаў Мінскай вобласці “Жывіца” Ірына Аляксандраўна Карнаухава распавяла пра  тое, як вялася праца над стварэннем і падрыхтоўкай кнігі, а старшыня Мінскага абласнога аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” Святлана Анатольеўна Быкава  пазначыла прысутным аб значнасці і неабходнасці выдання.

Здымак Ирина ÐšÐ°Ñ€Ð½Ð°ÑƒÑ…Ð¾Ð²Ð°Цікава і арыгінальна гучалі падчас прэзентацыі творы літаратараў у аўтарскім агучванні Таццяны Мушынскай, Лёлі Багдановіч, Таццяны Дашкевіч. Вершы Галіны Нупрэйчык і Ліліі Мялешка, Уладзіміра Цануніна і Святланы Быкавай  дэкламавалі ўдзельнікі імпрэзы – члены дзіцячага літаратурнага клуба “Ізяслаўцы”, вучні 5 класа ДУА “Заслаўская гімназія” Марыя Собаль і Яраслава Амеліна. Кіраўнік узгаданага аб’яднання –  Лізавета Скальская –  распавяла пра сумесную дзейнасць іх фарміравання з пісьменніцкай суполкай Міншчыны. Па завяршэнні мерапрыемства кожны жадаючы меў магчымасць не толькі набыць дзіцячае выданне, але і атрымаць аўтограф ад яго аўтараў.

“Паэтычны аўтобус”

Паэту патрэбна быць пачутым, а для іншых людзей карысна пачуць узнёслае  паэтычнае Слова, якое адухаўляе, надае імпульс да высокіх чалавечых памкненняў. Менавіта з гэтымі важнымі мэтамі ў гэтым годзе, у рамках работы XXVI Мінскай міжнароднай выставы-кірмашу, была створана перасоўная творчая пляцоўка  – так званы “паэтычны аўтобус”.

Арганізатарам незвычайнага тура выступіла Міністэрства інфармацыі пры падтрымцы Саюза пісьменнікаў Беларусі і Мінскай гарадской арганізацыі БРСМ.

8-га лютага на літаратурным маршруце аўтобуса, які курсіраваў ад прыпынка “Палац спорту” да Выставачнага комплексу “БелЭкспа”, працавалі пераважна прадстаўнікі Мінскага абласнога аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”. Права прадстаўляць вершапісцаў і ўводзіць пасажыраў у курс спраў было дадзена валанцёрам з Мінскай гарадской арганізацыі БРСМ.

Больш за чатыры гадзіны на незвычайным маршруце гучалі вершы, байкі і песні ў выкананні таленавітых прадстаўнікоў Мінскай абласной пісьменніцкай суполкі: Уладзіміра Цануніна, Аляксандра Быкава, Галіны Нічыпаровіч, Ірыны Карнаухавай, Людмілы Круглік, Дзмітрыя Краскоўскага, Таццяны Цехнебедзінай. На некаторы час да іх далучылася і яшчэ адна вядомая прадстаўніца Міншчыны – першы намеснік старшыні ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” Алена Стэльмах. Цікаўнасць да незвычайнага тура  праявілі і СМІ: выступленне паэтаў і бардаў здымала тэлебачанне, у іх бралі інтэрвью.

Трэба дадаць, што прысутнымі і ўдзельнікамі мерапрыемства была дадзена высокая адзнака. Усе яны зычылі новаму творчаму праекту доўгага жыцця, шмат хто жадаў праехаць па гэтым маршруце і ў наступны год.

“Багацце літаратурнай скарбніцы Міншчыны”

Для пісьменнікаў Міншчыны мінулы год выдаўся дастаткова плённым – амаль чатыры дзесяткі аўтарскіх кніг пабачыла свет у 2018-ым годзе.  Пра адзінаццаць з іх больш дэталёва можна было даведацца 9-га лютага на прэзентацыях, якія праводзіла Мінскае абласное аддзяленне ГА “СПБ” на пляцоўцы “Пісьменнік і час” XXVI Мінскай міжнароднай выставы-кірмашу.

Са сваімі новымі выданнямі слухачоў пазнаёмілі:

  • Таццяна Мушынская (зборнік эсэ і ўспамінаў “Дыханне ранняй восені”);
  • Віктар Сабалеўскі (гумарыстычны зборнік “Была нядзеля і мы дудзелі”);
  • Іван Ярашэвіч (кніга-даследванне “Што ў прозвішчы тваім”);
  • Ірына Карнаухава (зборнік вершаў “Люди как звёзды. Отражение»);
  • Кацярына Хадасевіч-Лісавая (казачная гісторыя для дзяцей “Таямніцы незвычайнай школы”);
  • Святлана Быкава (зборнікі вершаў “Капельки” і “На перекрёстке миров”);
  • Аляксей Шаўцоў (прыгодніцкая аповесць “Тень жёлтого дьявола”);
  • Таццяна Дашкевіч (зборнік песень “Состояние ожидания” і зборнік вершаў “Душа без прикрас»);
  • Марыя Кобец (зборнік паэзіі “У белым ветразі завей”).

Падтрымаць выступоўцаў прыехаў вядомы кампазітар і выканаўца з Пінска Віктар Мяцельскі. У перапынках паміж выступоўцамі пад гітару ён выканаў некалькі музычных кампазіцый на словы літаратараў Міншчыны.

Творчы калейдаскоп выставы

Акрамя таго пісьменнікі Мінскай абласной арганізацыі Саюза пісьменнікаў Беларусі бралі актыўны ўдзел ў шматлікай колькасці самых разнастайных мерапрыемтваў выставы-кірмашу. Так, адным з найбольш значных мерапрыемстваў, у якім прынялі ўдзел пісьменнікі Міншчыны, стаў 5-ы юбілейны сімпозіум літаратараў “Пісьменнік і час”, што 7-га лютага  прайшоў у выставачным комплексе БелЭкспа. На працягу 4-гадзін пісьменнікі з 25-ці краін свету вялі дыскусіі і абмеркаванні, дзяліліся ўласным досведам у вялікай справе мастацкага слова. Якую ролю выконвае сёння ў свеце пісьменнік, на што можа ўплываць літаратура і як яна дапамагае абуджэнню нашай грамадскай свядомасці?.. Гэтыя і многія  іншыя пытанні абмяркоўваліся падчас міжнароднага форуму.

Гэтую ж тэматыку  прадоўжылі абмяркоўваць госці з далекага і блізкага замежжа падчас Міжнароднага круглага стала, які ў гэты ж дзень прайшоў у Мемарыяльнай зале Дома літаратараў. “Малая радзіма. Твая і мая…” Такую сімвалічную назву мела сустрэча. Удзельнікі мерапрыемства абмеркавалі агульныя вехі тэмы малой радзімы ў жыцці і дзейнасці кожнага чалавека, кожнай краіны, а таксама падзяліліся ўражаннямі аб яе актуальнасці. Асабліва ажыўлена абмяркоўваліся падчас сустрэчы агульныя літаратурныя сувязі паміж пісьменнікамі розных краін, перакладчыцкія праекты. За важкі асабісты ўнёсак у развіццё сучаснай перакладной літаратуры, высокі прафесіяналізм у перакладзе башкірскай паэзіі, паэт, перакладчык,  член Мінскага абласнога аддзялення СПБ  Марыя Кобец атрымала Падзячнае пісьмо з рук старшыні Саюза пісьменнікаў Башкартастана Закі Алібаева.

Дастаткова ярка і запамінальна прайшлі падчас выставы-кірмашу і асабістыя прэзентацыі кніг і творчых праектаў пісьменніцкай суполкі Міншчыны.

Так, вядомая дзіцячая пісьменніца Кацярына Хадасевіч-Лісавая  пазнаёміла слухачоў з асноўнымі героямі сваёй новай кніжкі, а таксама правяла займальную віктарыну для самых маленькіх наведвальнікаў яе творчай гасцёўні.

Па-хатняму цёпла і ўтульна прайшла і прэзентацыя кнігі вядомай паэтэсы з Валожына Валянціны Францаўны Гіруць-Русакевіч. Выдадзеная ў выдавецтве “Чатыры чвэрці” кніга пад назвай “На нітцы часу” была прэзентавана на пляцоўцы “Пісьменнік і час”. На гэтай жа пляцоўцы 7-га лютага прэзентаваў сваё выданне і вядомы пісьменнік Сяргей Клімковіч. Кніга гэтага аўтара пад назвай  «А в полку том жили-были…» таксама пабачыла свет у выдавецтве “Чатыры чвэрці”.

Надзвычай цікавы і арыгінальны па форме адкрыты ўрок пазакласнага чытання па творы вядомай дзіцячай пісьменніцы, першага намесніка старшыні ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Алены Стэльмах “Павучок Славік”  прайшоў 7-га лютага на творчай пляцоўцы “Пісьменнік і час”. Вядучай урока выступіла студэнтка 4 курса Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка Лілія Стэфанюк, якая ў жывым дыялогу з вучнямі пачатковай школы №39 г.Мінска не толькі ажыццявіла вандроўку ў казачны свет твора дзіцячай пісьменніцы, але і правяла з маленькімі чытачамі займальную віктарыну.

Прэзентацыю сваёй новай кнігі “Маленькая азбука вялікай краіны” правёў і літаратар з Вілейкі Віктар Кажура. Кніга выйшла ў свет у выдавецтве  “Пачатковая школа” і ўжо сёння знайшла свой шлях да чытача.

Разам з Выдавецкім домам “Звязда”  прайшлі падчас выставы і  прэзентацыі кніг Эсміры Ісмаілавай  “Новогодние приключения мышонка Пипа”, Іны Зарэцкай «Сказки елочных игрушек»,  Генадзя Аўласенкі “Снегавік і вясна”.

На працягу ўсяго тыдня на Нацыянальным стэндзе выставы пастаянна дзейнічала экспазіцыя «У пошуках страчанага» – аўтарскі праект Уладзіміра Ліхадзедава. «Мясціны, любыя сэрцу» – выстава паштовак і фотаздымкаў канца  XIX – пачатку XXст., кніг і іншых рарытэтных экспанатаў, прысвечаных Году малой радзімы ў Рэспубліцы Беларусь.Адрэканструяваны друкарскі станок  XVI стагоддзя і адноўленая на ім па старажытнай тэхналогіі Біблія Францыска Скарыны. Арыгінальная друкаваная тэхніка і пісьмовыя праналежнасці  XIX – пачатку XXст. Экспазіцыя, прысвечаная уражэнцам Беларусі Адаму Міцкевічу і Тадэушу Касцюшка.

Акрамя таго, у рамках асноўнай праграмы ХХVІ Міжнароднай кніжнай выставы  8-га лютага адбылася таксама і прэзентацыя міжнароднага творчага літаратурнага праекта паэтэсы, перакладчыцы  Марыі Кобец. У творчай іпрэзе паэткі бралі удзел госці выставы – літаратары  з Чачні і Узбекістана –  Адам Ахматукаеў і Рысалат Хайдарава, Літвы і Латвіі – Арно Юндзэ і Яронімас Лаўцюс.

У праграме творчай імпрэзы адбыўся кароткі экскурс у творчасць паэтэсы, перакладчыцы,  знаёмства з ралізацыяй міжнароднага літаратурнага праекта “Пад адным сонцам”, выступленні гасцей імпрэзы.

Прэс-служба Мінскага абласнога аддзялення

Саюза пісьменнікаў Беларусі

 

 

Внимание, программа мероприятий Международной книжной выставки с участием Минского областного отделения СПБ

6 февраля 2019 г.

Центральная площадка Национального стенда Беларуси

 

10.00–19.00. Экспозиция «В поисках утраченного» – авторский проект Владимира Лиходедова. «Мясціны, любыя сэрцу»

17.00–17.30. Презентация книги Виктора Кажуры «Маленькая азбука вялікай краіны» с участием автора. Автограф-сессия, подарки от издательства.

Организатор: издательство «Пачатковая школа»

Центральная площадка Национального стенда Беларуси

14.00. Презентация книги Геннадия Авласенко «Снегавік і вясна».

Организаторы: ОАО «Белкнига», РИУ «Издательский дом «Звязда»

Магазин «Книги&книжечки»

(пр.Независимости, 14)

13.00–14.00. «Пад адным сонцам». Презентация творческого международного проекта Марии Кобец (с участием зарубежных писателей).

Организатор: ОО «Союз писателей Беларуси»

Площадка «Писатель и время»

 16.30–17.00. Презентация книг Эсмиры Исмаиловой «Новогодние приключения мышонка Пипа» и Инны Зарецкой «Сказки ёлочных игрушек».

Организатор: РИУ «Издательский дом «Звязда»

Детская площадка

                          7 февраля 2019г.

10.00–19.00. Экспозиция «В поисках утраченного» – авторский проект Владимира Лиходедова. «Мясціны, любыя сэрцу».

12.00–12.30. Презентация книги Сергея Климковича «А в полку том жили-были…».

Организатор: издательство «Четыре четверти»

Площадка «Писатель и время»

                         8 февраля 2019г.

 Программа мероприятий

на центральной площадке

Национального стенда Беларуси

15.00–16.00. «Душы маёй выток». Презентация, посвященная Году малой родины. С участием Светланы Быковой, Константина Цыбульского, Владимира Цанунина, Татьяны Атрощенко, Валентины Гируть-Русакевич, Татьяны Мушинской, Геннадия Авласенко, Екатерины Ходосевич-Лисовой и др. Автограф-сессии.

Организатор: Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

Площадка «Писатель и время»

 

17.00–17.30. Презентация книги Валентины Гируть-Русакевич «На нітцы часу».

Организатор: издательство «Четыре четверти»

Площадка «Писатель и время»

 

Программа мероприятий

на детской площадке

14.0014.30. Презентация книги «Ад калыханкі да забаўлянкі». С участием авторов – писателей Минского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси»

Организатор: Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

Детская площадка

 

                      9 лютага 2019г.

 16.00–16.30. Презентация книги Геннадия Авласенко «Снегавік і вясна».

            Организатор: Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

Площадка «Писатель и время»

 

16.30–17.00. Презентация книги Екатерины Ходосевич-Лисовой «Таямніцы незвычайнай школы».

            Организатор: Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

Площадка «Писатель и время»

Детская сцена

17.00–17.30. Презентация книги Ивана Ярошевича «Што ў прозвішчы тваім?».

            Организатор: Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

Площадка «Писатель и время»

 17.30–18.00. Презентация книги Наталии Куцаевой «Детям о Пасхе Христовой».

            Организатор: Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

Площадка «Писатель и время»

 17.30–18.00. Презентация книги Татьяны Мушинской «Дыханне ранняй восені».

            Организатор: Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

Площадка «Писатель и время»

 18.00–19.00. Презентация новых книг писателей Минского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси».

            Организатор: Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

Площадка «Писатель и время»

                          

 

 

ВНИМАНИЕ, ПРОГРАММА КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ!

Очередная книжная выставка в столице развернется буквально по всему городу. Организаторы запланировали мероприятия не только в стенах привычного выставочного павильона, где посетителей ждут встречи с ведущими издательствами Беларуси и мира, литературными СМИ, библиотеками, книготорговыми организациями, а главное – непосредственно с книгами и писателями, кроме этого минские книжные магазины, учебные заведения, кино, театры, рестораны станут площадкой проведения крупнейшего книжного форума.

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6 – 10 февраля 2019 года по адресу пр-т Победителей, 14. В этом году посетителей ждет свыше 300 экспонентов из более чем 30 стран участников.

Подробное расписание мероприятий можно найти по ссылке

 

 

Больш пляцовак — больш наведвальнікаў

Каля 60 тысяч наведвальнікаў чакаецца на сёлетняй Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцы-кірмашы.

Упершыню шэраг падзей выстаўкі-кірмашу будзе праходзіць не толькі ў выставачным комплексе. У кінатэатрах і на беларускім тэлебачанні будуць трансліравацца фільмы па матывах кніг, у тэатрах пройдуць спектаклі па кніжнай тэматыцы. Ад станцыі метро «Няміга» да выставачнага комплексу плануецца маршрут «паэтычнага аўтобуса». Акрамя таго, будуць ладзіцца прэзентацыі, сустрэчы, майстар-класы, аўтограф-сесіі ў крамах «Белкнігі», бібліятэках, вучэбных установах. У межах свята ў Верхнім горадзе пройдзе гастратыдзень, у меню якога ўвойдуць стравы, звязаныя з літаратурнымі сюжэтамі. 

Ключавыя падзеі адбудуцца на цэнтральным стэндзе Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Асноўны праект стэнда — «У пошуках страчанага» лаўрэта прэміі «За духоўнае адраджэнне» Уладзіміра Ліхадзедава, дзе можна будзе пабачыць друкарскі станок XVI стагоддзя, філакратычныя калекцыі, рэдкія кнігі, газеты, часопісы, пісьмовыя прылады і іншае. З’явіцца магчымасць разгледзець арыгінал кнігі Францыска Скарыны «Малая падарожная кніжка» 1522 года выдання.

Плануецца, што пяцідзённая праграма будзе насычана шматлікімі падзеямі. У дзень адкрыцця — прэзентацыя праекта Terra poetica з удзелам Міхаіла Швыдкога, які прадставіць аўтараў альманаха, па чыіх творах сучаснікі ставяць п’есы. Дадуць старт арт-праекту «Мірны танк», прысвечанаму 75-годдзю вызвалення Беларусі. Кожны наведвальнік зможа ўзяць удзел у зборы танка з кніг, якія затым перададуць у дзіцячыя і медыцынскія ўстановы.

Другі дзень — дзень аўтараў, асноўнай падзеяй якога стане Міжнародны сімпозіум літаратараў «Пісьменнік і час». Ужо пяты раз сюды прыедуць больш як 50 пісьменнікаў з 25 краін.

Трэці дзень прысвечаны беларускай тэматыцы. На шматлікіх дыскусійна-адукацыйных пляцоўках будуць разглядацца тэмы афармлення і прасоўвання кніжнай прадукцыі. Плануецца падвядзенне вынікаў рэспубліканскага конкурсу на лепшы кнігагандлёвы аб’ект «Белкнігі» «Мы робім па людску?!» і ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў 58-га Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі».

Чацвёрты дзень зацікавіць бацькоў і дзяцей, паколькі будзе акцэнтаваны на прэзентацыі дзіцячай літаратуры. Між шматлікіх падзей дня — падвядзенне вынікаў акцыі «Пішам кнігу разам. Якой мы хочам бачыць Беларусь праз 10 гадоў», арганізаванай сумесна з Міністэрствам інфармацыі і Міністэрствам адукацыі Беларусі. У пяты дзень узнагародзяць прадстаўнікоў за лепшыя экспазіцыі.

— На сёлетняй выстаўцы мы чакаем шмат рэкордаў. Галоўны — па колькасці наведвальнікаў, — распавёў старшыня Савета арганізатараў кніжных выставак і кірмашоў, якія ладзяцца ў краінах — удзельніцах СНД, генеральны дырэктар ВКТАА «Макбел» Дзмітрый Макараў.

Як і заўсёды, уваход бясплатны, што ў наш час немалаважна: выстаўка ў гэтым сэнсе адна з нямногіх у свеце. Чакаюцца і шматлікія навінкі, якія можна будзе набыць па мінімальным кошце.

Яўгенія ШЫЦЬКА

Фота Кастуся ДРОБАВА

Крыніца: Літаратура і мастацтва