Запісы катэгорыі: Нашы выданні

І.Карнаухава, М.Шапавалава, Ю.Нераток. Заблытаўся сярод навін

З гумарам пра сумнае

З гумарам пра сумнае

«Сучасная літаратура, асабліва беларуская, не надта багатая арыгінальнымі праектамі. Чамусьці забываецца, што развіццё яе адбываецца дзякуючы нефармату, авангарду, новым формам і больш складаным схемам. Зразумела, не кожны творчы эксперымент мае поспех, асабліва непасрэдна пасля яго абнародвання. Аднак любы эксперымент стварае прэцэдэнт, робіць больш разнастайнай літаратуру і нярэдка мае працяг, а часам становіцца новым стылем, жанрам, накірункам», – мудра сцвярджае паэтэса Марына Шапавалава ў прадмове да незвычайнага кніжнага праекта – «творчага рэагавання» трох аўтараў на злабадзённыя падзеі сучаснасці. Кніга «Заблытаўся сярод навін…» – паэтычны трыялог, саўдзельнікамі якога выступаюць творцы розныя ў сваім аўтарскім стылі, але аднолькава дасціпныя. Ірына Карнаухава – кіраўнік творчага аб’яднання «Жывіца», актыўны арганізатар літаратурна-музычных імпрэз, аўтар вершаў, п’ес, тэкстаў для песен. Юрась Нераток – вядомы ў Беларусі ўдумлівы паэт, празаік, байкапісец. Марына Шапавалава – аўтар лірычна-сугестыўнай паэзіі. Аднак кожны свядомы творца не можа абысці ў сваім творчым выказванні, у «прамове да Сусвету» актуальнага, надзённага. Гаварыць вуснамі свайго пакалення, намагацца пераасэнсаваць лёс народа, чалавецтва – гэта, бадай што, галоўная задача пісьменніка. Але і рабіць тое трэба часам з іроніяй, гумарам. Ратуючы сябе і чытача ад песімізму і адчаю.

«КАЛІ БЯРЭШСЯ ЗА ПЯРО…»

Сусвет і розум чалавечы

Новы зборнік паэзіі пад назвай “Калі бярэшся за пяро” – плён творчай працы 77 аўтараў з 22 раёнаў Міншчыны. Кніга, напоўненая пранікнёнымі радкамі, – жывымі пачуццямі і філасофскімі разважаннямі – сапраўдны апафеоз лепшага чалавечага слова, упрыгожанага дакладнай рыфмай.
Прывабна аформленае выданне – своеасаблівы вынік пятнаццацігадовай дзейнасці клуба народных паэтаў і кампазітараў “Жывіца”, створанага пры Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці.

А. Карлюкевіч. Крыніца паноў Ельскіх

Наталіцца з крыніцы

Якіх толькі выданняў няма на паліцах кнігарань: і з разнастайнымі мультымедыйнымі дадаткамі, і з наклейкамі-ўкладышамі, і з аб’ёмнымі выявамі… Дзяцінства папярэдніх пакаленняў суправаджалі іншыя кнігі, дзе невялікія акварэльныя малюнкі былі толькі падказкай для фантазіі чытача, перад кожнай часткай размяшчаўся маленькі анонс, які дапамагаў прыгадаць яе змест, а ў тэкстах была мудрасць спазнання свету.

Кніжныя вынікі 2017 года

Кніжныя вынікі года, як правіла, падводзяць складаннем рэйтынгаў, аднак крытэрыяў можа быць безліч: паводле значнасці, папулярнасці, арыгінальнасці, грунтоўнасці… У кожнага эксперта (ці гэта выданне, ці гэта чалавек) — спісы кшатлту «Кнігі года» розныя. Бо ўсё гэта, папраўдзе кажучы, справа густу. Таму паспрабуем сёлета вызначыць не асноўныя літаратурна-мастацкія выданні, але асноўныя літаратурныя тэндэнцыі кніжнага 2017-га.

С. Климкович. Загадка Черных Часовщиков

С. Климкович. Загадка Черных Часовщиков

Читайте с удовольствием!

Книги для детей — больше чем просто книги для забавного чтения. Хорошие книги для детей похожи на хороших учителей, после общения с которыми ребенок захочет собрать в рюкзак пару рукавичек, шоколадку, фонарик и карту — и рвануть на Северный полюс или в Новую Гвинею. Захочет стать космонавтом или музыкантом, «звериным» доктором или водителем. Книги, как и люди, способны менять мировоззрение. Хорошая детская книга остается с ребенком навсегда. Сотни прочитанных книг забудутся, а та, что человек прочел в детстве, — никогда.

Любоў і святло

Любоў і святло

Новы зборнік вершаў самабытнага паэта Міншчыны Уладзіміра Рунцэвіча пабачыў свет у выдавецтве “Кнігазбор”.

Кожную кнігу члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзіміра Рунцэвіча, якога добра ведаюць чытачы раённай газеты “Пухавіцкія навіны”, шэрагу рэспубліканскіх выданняў па шматлікіх вершаваных публікацыях, чытаю з асаблівай асалодай.

Геннадий Авласенко. «Пещера»

Фантастика и фэнтези как жанры литературы во всем своем спектре — от анти-утопий, научной фантастики и до легкого фэнтези с драконами и магами — будут рядом с человеком, пока мы умеем мечтать и выдумывать. Эти свойства нашей натуры совершенно точно являются частью того эволюционного процесса, который помог нам пережить саблезубых тигров и мамонтов.

Книга для детей «Жизнь воды» Алеся Карлюкевича издана в Баку

Издательский дом «Мутарджим» выпустил очередную книгу из серии «Современная литература Беларуси» для детей и юношества. Юным читателям будет интересна книга известного белорусского писателя Алеся Карлюкевича, которая называется «Жизнь Воды».

О.Никольская. Похищение шедевра, или Новые приключения агентов КолбаФирЖик

СЛАЎНАЯ ТРОЙЦА Ў РОЛІ … ДЭТЭКТЫВАЎ

НАПІСАЎ? УМЕЛА ПАДАЙ

Мала што-небудзь добра згатаваць, трэба яшчэ ўмела і падаць. Звычайна такога няпісанага правіла прытрымліваюцца руплівыя гаспадыні, якія не толькі адчуваюць сябе на кухні каралевамі, а і заўсёды належны падыход да гасцей знаходзяць. Хоць, калі разабрацца, гэта правільным будзе і ў дачыненні да літаратурнай справы. Бяда толькі, што часцей за ўсё самі пісьменнікі на гэта належнай увагі не звяртаюць. Пішуць цікавыя кнігі, а як па-сапраўднаму зацікавіць чытача, асабліва не задумваюцца. Маўляў, пачне знаёміцца з творамі, сам упэўніцца, наколькі ўсё гэта варта яго ўвагі. Таму часам і з’яўляюцца безаблічныя анатацыі з агульнымі словамі, якія можна прапаноўваць ці не да кожнай кнігі, унёсшы ў тэкст толькі невялікія ўдакладненні. Хоць бываюць часам і прыемныя выключэнні. Кніга Вольгі Нікольскай «Выкраданне шэдэўра, ці Новыя прыгоды агентаў “КалбаФірЖык”», якая выйшла ў Выдавецкім доме «Звязда», — гэтаму пацвярджэнне.