Запісы катэгорыі: Нашы выданні

Г. Аўласенка. Колькі колераў у лета?

Кніжныя навінкі Выдавецкага дома «Звязда»

“Колькі колераў у лета? Дзіцячыя вершы, казкі, казачная аповесць”

Гэтая кніга – зборнік дзіцячых твораў вядомага беларускага пісьменніка Генадзя Аўласенкі. У першым раздзеле  вас чакаюць вершыкі на самыя розныя тэмы: і вясёлыя загадкі з заменай літар (чаравік тут ператвараецца ў баравік, а куніцы становяцца суніцамі), і лаканічныя чатырохрадкоўі пра рохкаючых і рагочучых жыхароў двара, і дзіцячыя фантазіі пра сапраўдны заапарк у кватэры і палёты ў космас на табурэтах, а таксама калыханкі, весялінкі, гумарынкі…

Другі раздзел кнігі – гэта казкі пра звяроў, птушак, рыб, лясныя расліны, а яшчэ –  пазнавальныя замалёўкі па гісторыі і геаграфіі, што расказвае аўтару (і чытачам) не хто іншы, як дзядуля Дняпро, самая вялікая і знакамітая беларуская рака.

Чаму правы бераг Дняпра значна вышэйшы за левы? Як спраўляе імяніны карась? Ці бываюць самы пяць метраў у даўжыню? Якую рыбу апошні раз бачылі ў водах Дняпра ажно ў 1927 годзе? Чаму дразды лепш за ўсіх спяваюць? Для чаго бабру плоскі хвост, падобны на вясло? Чаму мядзведзь зімой у бярлозе спіць? Якую птушку можна лічыць самай беларускай? Шмат гісторый і казак ведае дзядуля Дняпро. А якія яшчэ не ведае – тыя яму хутка прынясе маленькі чароўны Вожык, што ходзіць па лесе і збірае іх у берасцяны кошык. Менавіта яго казкі паслухаў аўтар і ўключыў іх у трэці раздзел.

А яшчэ ў кнізе прытаіліся невялікія гісторыі пра дзяўчынку Дашу і казачная аповесць пра Малпачку – дачку Нябеснага Дракона.

З чаго пачынаецца Радзіма ў казачных аповесцях Алеся Карлюкевіча

Патрыятызм… Ёсць шмат фармулёвак гэтага паняцця, аднак для звычайнай большасці людзей яго тлумачэнне абмяжоўваецца больш зразумелым «любоў да радзімы». Але ўсё ж радзіма — занадта агульнае паняцце, і кожны з нас укладае ў яго свой сэнс. Для многіх любоў да радзімы абуджае добрая беларуская кніга. Асабліва гэта актуальна ў выхаванні дзяцей, бо за імі — будучыня краіны. Адным з самых дзейсных сродкаў выхавання патрыятызму заўсёды была мастацкая літаратура.

І.Карнаухава, М.Шапавалава, Ю.Нераток. Заблытаўся сярод навін

З гумарам пра сумнае

З гумарам пра сумнае

«Сучасная літаратура, асабліва беларуская, не надта багатая арыгінальнымі праектамі. Чамусьці забываецца, што развіццё яе адбываецца дзякуючы нефармату, авангарду, новым формам і больш складаным схемам. Зразумела, не кожны творчы эксперымент мае поспех, асабліва непасрэдна пасля яго абнародвання. Аднак любы эксперымент стварае прэцэдэнт, робіць больш разнастайнай літаратуру і нярэдка мае працяг, а часам становіцца новым стылем, жанрам, накірункам», – мудра сцвярджае паэтэса Марына Шапавалава ў прадмове да незвычайнага кніжнага праекта – «творчага рэагавання» трох аўтараў на злабадзённыя падзеі сучаснасці. Кніга «Заблытаўся сярод навін…» – паэтычны трыялог, саўдзельнікамі якога выступаюць творцы розныя ў сваім аўтарскім стылі, але аднолькава дасціпныя. Ірына Карнаухава – кіраўнік творчага аб’яднання «Жывіца», актыўны арганізатар літаратурна-музычных імпрэз, аўтар вершаў, п’ес, тэкстаў для песен. Юрась Нераток – вядомы ў Беларусі ўдумлівы паэт, празаік, байкапісец. Марына Шапавалава – аўтар лірычна-сугестыўнай паэзіі. Аднак кожны свядомы творца не можа абысці ў сваім творчым выказванні, у «прамове да Сусвету» актуальнага, надзённага. Гаварыць вуснамі свайго пакалення, намагацца пераасэнсаваць лёс народа, чалавецтва – гэта, бадай што, галоўная задача пісьменніка. Але і рабіць тое трэба часам з іроніяй, гумарам. Ратуючы сябе і чытача ад песімізму і адчаю.

«КАЛІ БЯРЭШСЯ ЗА ПЯРО…»

Сусвет і розум чалавечы

Новы зборнік паэзіі пад назвай “Калі бярэшся за пяро” – плён творчай працы 77 аўтараў з 22 раёнаў Міншчыны. Кніга, напоўненая пранікнёнымі радкамі, – жывымі пачуццямі і філасофскімі разважаннямі – сапраўдны апафеоз лепшага чалавечага слова, упрыгожанага дакладнай рыфмай.
Прывабна аформленае выданне – своеасаблівы вынік пятнаццацігадовай дзейнасці клуба народных паэтаў і кампазітараў “Жывіца”, створанага пры Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці.

А. Карлюкевіч. Крыніца паноў Ельскіх

Наталіцца з крыніцы

Якіх толькі выданняў няма на паліцах кнігарань: і з разнастайнымі мультымедыйнымі дадаткамі, і з наклейкамі-ўкладышамі, і з аб’ёмнымі выявамі… Дзяцінства папярэдніх пакаленняў суправаджалі іншыя кнігі, дзе невялікія акварэльныя малюнкі былі толькі падказкай для фантазіі чытача, перад кожнай часткай размяшчаўся маленькі анонс, які дапамагаў прыгадаць яе змест, а ў тэкстах была мудрасць спазнання свету.

Кніжныя вынікі 2017 года

Кніжныя вынікі года, як правіла, падводзяць складаннем рэйтынгаў, аднак крытэрыяў можа быць безліч: паводле значнасці, папулярнасці, арыгінальнасці, грунтоўнасці… У кожнага эксперта (ці гэта выданне, ці гэта чалавек) — спісы кшатлту «Кнігі года» розныя. Бо ўсё гэта, папраўдзе кажучы, справа густу. Таму паспрабуем сёлета вызначыць не асноўныя літаратурна-мастацкія выданні, але асноўныя літаратурныя тэндэнцыі кніжнага 2017-га.

С. Климкович. Загадка Черных Часовщиков

С. Климкович. Загадка Черных Часовщиков

Читайте с удовольствием!

Книги для детей — больше чем просто книги для забавного чтения. Хорошие книги для детей похожи на хороших учителей, после общения с которыми ребенок захочет собрать в рюкзак пару рукавичек, шоколадку, фонарик и карту — и рвануть на Северный полюс или в Новую Гвинею. Захочет стать космонавтом или музыкантом, «звериным» доктором или водителем. Книги, как и люди, способны менять мировоззрение. Хорошая детская книга остается с ребенком навсегда. Сотни прочитанных книг забудутся, а та, что человек прочел в детстве, — никогда.

Любоў і святло

Любоў і святло

Новы зборнік вершаў самабытнага паэта Міншчыны Уладзіміра Рунцэвіча пабачыў свет у выдавецтве “Кнігазбор”.

Кожную кнігу члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзіміра Рунцэвіча, якога добра ведаюць чытачы раённай газеты “Пухавіцкія навіны”, шэрагу рэспубліканскіх выданняў па шматлікіх вершаваных публікацыях, чытаю з асаблівай асалодай.